Suwałki, Podlaskie

Dom | 544 667 zł | 270,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

OpisKomornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach


Marta MilewskaKancelaria Komornicza, Sejneńska 51, Suwałki, 16-400 Suwałki


tel. 875662470 / fax. 875662470


Sygnatura: MM Km 5/18                                                   


                                                     OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
                                                                 W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Suwałkach Marta Milewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości że w dniu 10 maja 2019r., o godz. 10:15 w budynku Sądu Rejonowego w Suwałkach mającego siedzibę przy ul. Sejneńskiej 30, odbędzie się II licytacja w celu zniesienia współwłasności: dwóch udziałów każdy po 1/2 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Suwałkach przy ul. Energetycznej 13, obręb 0009 Suwałki, na działce o numerze geodezyjnym 33394, o powierzchni 0,0765 ha. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, z basenem krytym, o powierzchni zabudowy 270 m.kw. oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 125 m.kw. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr SU1S/00019255/1. .

Wartość szacunkowa nieruchomości stanowi kwotę 817 000,00 zł.
Cena wywołania 544 666,67 zł.
Przystępujący do licytacji winni wpłacić rękojmię w wysokości  81 700,00 zł.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem tel. 87 566-24-70.
Osoby chętne do obejrzenia nieruchomości proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Termin oględzin nieruchomości wyznaczony został na dzień 07 maja 2019 r., o godz. 10:00.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg ( art. 962 § 1 kpc ). Rękojmia powinna być złożona w gotówce, na rachunek bankowy Komornika: Bank Spółdzielczy w Suwałkach Centrala 89 93590002 0021 2139 2000 0001 albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi. Dwa tygodnie przed licytacją wolno będzie przeglądać w Sądzie akta postępowania egzekucyjnego. 


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika , jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub też przez złożenie dokumentu do zbiorów dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji, wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Podatek od czynności cywilno-prawnych płaci kupujący.         Komornik Sądowy Marta Milewska

Image things

Suwałki , Podlaskie

111 150 zł | 2 pokoje | 49,25 m2 | 3 piętro

  • cena: 111 150 zł
  • 2 257 za m2
Image things

Suwałki , Podlaskie

147 450 zł | 3 pokoje | 63,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 147 450 zł
  • 2 329 za m2