Elbląg, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 220 650 zł | 3 pokoje | 105,02 m2 | 2 piętro

- 52 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Elblągu


Stanisław Kocemba


Kancelaria Komornicza, Hetmańska 28, Elbląg, 82-300 Elbląg


tel. 55 235 58 28 / fax.


Sygnatura: KM 158/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Stanisław Kocemba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-04-2019 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Płk. Dąbka 21, 82-300 , pokój 112, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy Zacisze 3/8, 82-300 Elbląg, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00033134/1.
Opis nieruchomości:
prawo własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 92,56 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 12,46 m2 oraz udziału w częściach wspólnych budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu (KW EL1E/00029493/4) do dnia 30-12-2090r. na działce nr 84/3 w wysokości 96/1000. Lokal znajduje się na 2 piętrze, składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Stan techniczny lokalu dobry, funkcjonalność dobra, standard wykończenia średni, okna drewniane, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, na podłogach dechy drewniane i terakota, ściany malowane.W budynku znajdują się instalacje: elektryczna, wodno-kan., c.o., telefoniczna, gazowa, domofonowa. Budynek po remoncie - nowa elewacja i dach. Nieruchomość położona jest w centrum miasta, dojazd odbywa się drogą asfaltową ulicą Zacisze. Lokalizacja określona jako bardzo dobraSuma oszacowania wynosi 294 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 220 650,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 420,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. w Elblągu 58 1500 1403 1214 0000 5061 0000.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Stanisław KocembaImage things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

619 333 zł | 519,15 m2

  • cena: 619 333 zł
  • 1 193 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

101 400 zł | 187,40 m2

  • cena: 101 400 zł
  • 541 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

147 000 zł | 4 pokoje | 61,94 m2 | 7 piętro

  • cena: 147 000 zł
  • 2 373 za m2