Ladzin, Podkarpackie

Dom | 188 325 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Krośnie


Marcin Marczak


Kancelaria Komornicza, Olejarska 38 A, Krosno, 38-400 Krosno


tel. 13 43 67 618 / fax. 13 43 67 618


Sygnatura: Km 1372/09


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-05-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie z siedzibą przy Sienkiewicza 12, 38-400 Krosno, pokój 309, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy Rzeszowska 199, 38-520 Ladzin, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KS1K/00060144/2.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość składa się z działki o nr 614 o pow. 0,3300 ha położonej w Ladzinie przy ul. Rzeszowskiej 199, zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi i budynkiem gospodarczym. W zachodniej części działki jest usytuowany budynek mieszkalny o konstrukcji drewnianej z bali. W środkowej części działki jest usytuowany budynek mieszkalny murowany, który jest obiektem wolno stojącym, częściowo podpiwniczonym, w połowie parterowym w połowie piętrowym. Program funkcjonalno-użytkowy budynku zakłada podział na strefy: dzienną - usytuowaną w poziomie półpiętra i sypialnią - na pierwszym piętrze i na poddaszu oraz gospodarczą zlokalizowaną w wysokim podpiwniczeniu. W przyziemiu budynku zlokalizowany jest garaż, kotłowania, kuchnia i łazienka. Na parterze budynku mieści się: wiatrołap, korytarz, duży pokój z wyjściem na balkon oraz kuchnia. Na półpiętrze zlokalizowane są: łazienka i trzy pokoje a na poddaszu dwa pokoje. Budynek gospodarczy - obiekt wolnostojący wykonany w technologii tradycyjnej, funkcjonalnie składa się z pomieszczenia gospodarczego stodoły i obory. Dach dwuspadowy, konstrukcja drewniana - kryta częściowo eternitem i blachą płaską.


Suma oszacowania wynosi 251 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 188 325,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 110,00 zł.


Rękojmię należy uiścić na konto komornika: SANTANDER BANK POLSKA S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000. Kwota rękojmii winna znajdować się na w/w rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed licytacją.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.Komornik Sądowy


Marcin MarczakImage things

Przemyśl , Podkarpackie

31 688 zł | 55,02 m2

  • cena: 31 688 zł
  • 576 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

350 000 zł | 127,20 m2

  • cena: 350 000 zł
  • 2 752 za m2
Image things

Bobrówka , Podkarpackie

104 000 zł | 137,00 m2

  • cena: 104 000 zł
  • 759 za m2