Elbląg, Warmińsko-Mazurskie

Mieszkanie | 71 250 zł | 2 pokoje | 48,00 m2

- 66 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Elblągu


Dariusz Staniucha


Kancelaria Komornicza, Aleja Grunwaldzka 57, Elbląg, 82-300 Elbląg


tel. 55 235 58 36 / fax. 55 235 58 36


Sygnatura: Km 1449/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Elblągu Dariusz Staniucha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-04-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Elblągu z siedzibą przy Pułkownika Stanisława Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 112, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy ul. Świerkowa 19/5, 82-300 Elbląg, dla którego Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1E/00059087/4.
Opis nieruchomości:
Lokal składa się z 2 (dwóch) pokoi, 1 (jednej) kuchni, 1 (jednej) łazienki z w-c i 1 (jednego) przedpokoju o powierzchni użytkowej 40,0 m2 oraz piwnicy o powierzchni 8,0 m2. Rozkład i układ pomieszczeń w lokalu korzystny; każde z pomieszczeń posiada odrębne wejście z przedpokoju. Pokoje dosyć duże, ustawne. Jednak kuchnia, która jest dosyć duża, jest nieustawna z uwagi na skosy i komin. Lokal posiada małą łazienkę z w-c. W łazience znajduje się okno połaciowe, stalowe. Ogrzewanie i ciepła woda z piecyka gazowego zlokalizowanego w łazience. Okna w lokalu dwuszybowe, z profili PCV. Drzwi wejściowe z blachy. Drzwi wewnętrzne drewniane płycinowe, tylko drzwi do łazienki są typowe, płytowe. Mieszkanie zlokalizowane jest w dzielnicy mieszkaniowej „RAKOWO”. W sąsiedztwie znajdują się dwie szkoły podstawowe, sklepy osiedlowe, tereny rekreacyjne Park Kajki i tereny jednostki wojskowej. Dojście i dojazd do budynku swobodne z drogi wewnątrz osiedlowej z wjazdem z ulicy Beniowskiego. Miejsca parkingowe znajdują się w wydzielonych zatokach parkingowych i na pasie drogowym ulicy. Z własnością lokalu związany jest udział do 37/1000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęty księgą wieczystą EL1E/000310134/0.


Suma oszacowania wynosi 95 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 71 250,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S.A. 11 1500 1403 1214 0000 5058 0000.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Elblągu mieszczącym się pod adresem: Pułkownika Stanisława Dąbka 21, Elbląg, 82-300 Elbląg.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Dariusz StaniuchaImage things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

62 063 zł | 2 pokoje | 56,10 m2 | Parter

  • cena: 62 063 zł
  • 1 106 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

102 000 zł | 3 pokoje | 52,85 m2 | 6 piętro

  • cena: 102 000 zł
  • 1 930 za m2
Image things

Elbląg , Warmińsko-Mazurskie

310 500 zł | 189,22 m2

  • cena: 310 500 zł
  • 1 641 za m2