Dębina, Pomorskie

Dom | 595 950 zł | 292,68 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Słupsku


JAN MACIEJEWSKI


Kancelaria Komornicza, Kilińskiego 31 A, Słupsk, 76-200 Słupsk


tel. (59) 8403455 / fax. (59) 8403455


www.komornikslupsk.pl


Sygnatura: Km 3533/17OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku JAN MACIEJEWSKI na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2019 o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, pokój 216, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy ,Dębina, 76-270 Ustka, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00092254/5.
Opis nieruchomości: nieruchomość składającą się z działki nr 80/37 o pow. 0.1003 ha zabudowana budynkiem letniskowym o pow. użytkowej 292,68 m 2 składający się z trzech segmentów - w każdym znajdują się po dwa apartamenty (z samodzielnymi wejściami) składające się z pokoju z aneksem kuchennym, i łazienki i dwóch sypialni położonych na poddaszu oraz działki nr 80/35 o pow. 0,0999 ha z fundamentami pod domek letniskowy


Suma oszacowania wynosi 794 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 595 950,00 .


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 79 460,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kasie kancelarii komornika najpóźniej w przeddzień licytacji albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych wg. prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wyplaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można także uiścić na rachunek kancelarii komornika PKO BP SA I O. Słupsk 76 10204649 0000 7202 0008 6082 najpóźniej w przeddzień licytacji.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno  przeglądać akta postępowania egzekucyjnego [1=1]w kancelarii komornika tj. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejstru gruntów itp.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.NASZE LICYTACJE TAKŻE NA : www.komornikslupsk.plKomornik SądowyJAN MACIEJEWSKIImage things

Wejherowo , Pomorskie

62 667 zł | 2 pokoje | 43,19 m2 | 1 piętro

  • cena: 62 667 zł
  • 1 451 za m2
Image things

Stare Gronowo , Pomorskie

39 154 zł | 24,30 m2

  • cena: 39 154 zł
  • 1 611 za m2
Image things

Gdańsk , Pomorskie

470 000 zł | 4 pokoje | 148,63 m2 | Parter

  • cena: 470 000 zł
  • 3 162 za m2