Głuponie, wielkopolskie

Dom | 197 685 zł | Dom | 122,91 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Jacek Dauter


Komornik Sądowy Nowy Tomyśl


przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu.


Poznańska 13, Nowy Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl


tel. 614423744 / fax. 614423744


Sygnatura: Km 67/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIJacek Dauter Komornik Sądowy Nowy Tomyśl przy Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu. na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2019 o godz. 13:55 w budynku Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu z siedzibą przy pl.Niepodległości 31, 64-300 Nowy Tomyśl, pokój 24, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy ,GŁUPONIE, 64-316 Kuślin, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa(2x1/2 udziału) położona w miejscowości Głuponie, gm. Kuślin,działka 220/2 o pow.0,0876 ha,zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym,ma kształt nieregularny zbliżony do trapezu , niezabudowana część działki stanowi przydomowy ogród (zieleń ozdobna),jest ogrodzona i częściowo utwardzona,wyposażona jest w sieć energetyczną, wodociągową oraz kanalizację sanitarną do szamba.Budynek mieszkalny wolnostojący z dobudówką, częściowo podpiwniczony, jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej, krytym dachówką. W piwnicy znajduje się piec co węglowy. W budynku wyodrębniono: parter – 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, korytarz; poddasze – 3 pokoje, łazienka z wc i korytarz. Budynek jest otynkowany. Pz(zabudowy) = 97,70 m2 Powierzchnia użytkowa, Pu = 122,91 m2 , Kubatura K= 430,00 m3.Budynek gospodarczy wolnostojący niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, z dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej, krytym dachówką. Budynek jest nieotynkowany. Brama wejściowa drewniana. Budynek nie jest wyposażony w instalacje.Działka jest fragmentami utwardzona kostką brukową.


Suma oszacowania wynosi 263 580,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 197 685,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 358,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK S.A 11 1090 1388 0000 0001 0400 4682.


RĘKOJMIĘ NALEŻY UIŚCIĆ NAJPÓŹNIEJ W PRZEDDZIEŃ LICYTACJI


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu mieszczącym się pod adresem: pl.Niepodległości 31, Nowy Tomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Jacek Dauter


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI NA STRONIE:


www.komornikjacekdauter.nowy-tomysl.com.pl

Image things

Buk, wielkopolskie

118 820 zł | 1,00 m2

  • cena: 118 820 zł
  • 118 820 za m2
Image things

Mosina, wielkopolskie

2 979 920 zł | 1,00 m2

  • cena: 2 979 920 zł
  • 2 979 920 za m2
Image things

Leszno, wielkopolskie

65 000 zł | Mieszkanie | 17,72 m2

  • cena: 65 000 zł
  • 3 668 za m2