Ostróda, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 53 100 zł | 113,54 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

W upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostródzie, sprzeda z wolnej ręki nieruchomości stanowiące prawo wieczystego użytkowania, dla których księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Ostródzie:
działka gruntu nr 3/27 o pow. 0,0293 ha zabudowana budynkiem magazynowym o powierzchni użytkowej 113,54 m2, położona w Ostródzie przy ulicy Mickiewicza 19, KW EL1O/00031606/7 wartość oszacowania 42.500,00 zł, w tym wartość gruntu 23.400,00 zł, wraz z udziałem 10/200 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 3/13 o pow. 0,1855 ha, stanowiącej drogę dojazdową, KW EL1O/00029421/9, wartość oszacowania 7.600,00 zł oraz udział 13/100 części w niezabudowanej działce nr 3/28 o pow. 0,0346 ha, stanowiącej drogę dojazdową, KW EL1O/00031606/7, wartość oszacowania 3.000,00 zł, za łączną cenę nie niższą niż 53.100,00

Pisemne oferty zakupu z podaną ceną nie niższą niż wartość oszacowania należy złożyć w terminie do dnia 29.03.2019 r.
Oferty przyjmuje i dodatkowych informacji udziela Kancelaria Syndyka, 10-509 Olsztyn, ul. Mickiewicza 16/4, tel. 89 5412192 i 502513145, e-mail: [email protected]

Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

101 798 zł | 2 pokoje | 50,18 m2 | 2 piętro

  • cena: 101 798 zł
  • 2 029 za m2
Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

1 598 040 zł | 5 505,56 m2

  • cena: 1 598 040 zł
  • 290 za m2
Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

4 460 000 zł | 1 405,30 m2

  • cena: 4 460 000 zł
  • 3 174 za m2