Ostróda, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 443 000 zł | 385,64 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

W upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostródzie, sprzeda z wolnej ręki nieruchomości stanowiące prawo wieczystego użytkowania, dla których księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Ostródzie:
. działka gruntu nr 3/14 o pow. 0,0762 ha zabudowana budynkiem biurowo-mieszkalnym o powierzchni użytkowej 385,64 m2, położona w Ostródzie przy ulicy Mickiewicza 21, KW EL1O/00045443/7, wartość oszacowania 423.300,00 zł, w tym wartość gruntu 69.000,00 zł, wraz z udziałem 24/200 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 3/13 o pow. 0,1855 ha, stanowiącej drogę dojazdową KW EL1O/00029421/9, wartość oszacowania 19.700,00 zł, za łączną cenę nie niższą niż 443.000,00 zł

Pisemne oferty zakupu z podaną ceną nie niższą niż wartość oszacowania należy złożyć w terminie do dnia 29.03.2019 r.
Oferty przyjmuje i dodatkowych informacji udziela Kancelaria Syndyka, 10-509 Olsztyn, ul. Mickiewicza 16/4, tel. 89 5412192 i 502513145, e-mail: [email protected]

Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

95 000 zł | 2 pokoje | 32,00 m2

  • cena: 95 000 zł
  • 2 969 za m2
Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

6 852 750 zł | 1 157,68 m2

  • cena: 6 852 750 zł
  • 5 919 za m2
Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

385 600 zł | 97,44 m2

  • cena: 385 600 zł
  • 3 957 za m2