Ostróda, Warmińsko-Mazurskie

Obiekt | 58 300 zł | 106,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

W upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Ostródzie, sprzeda z wolnej ręki nieruchomości stanowiące prawo wieczystego użytkowania, dla których księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Ostródzie:
1. działka gruntu nr 3/22 o pow. 0,0284 ha zabudowana budynkiem garażowym oraz budynkiem stróżówki, o łącznej powierzchni użytkowej 106,06 m2, położona w Ostródzie przy ulicy Mickiewicza 19, KW EL1O/00045444/4, wartość oszacowania 51.000,00 zł, w tym wartość gruntu 22.600,00 zł, wraz z udziałem 10/200 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki nr 3/13 o pow. 0,1855 ha, stanowiącej drogę dojazdową, KW EL1O/00029421/9, wartość oszacowania 7.300,00 zł, za łączną cenę nie niższą niż 58.300,00 zł

Pisemne oferty zakupu z podaną ceną nie niższą niż wartość oszacowania należy złożyć w terminie do dnia 29.03.2019 r.
Oferty przyjmuje i dodatkowych informacji udziela Kancelaria Syndyka, 10-509 Olsztyn, ul. Mickiewicza 16/4, tel. 89 5412192 i 502513145, e-mail: [email protected]

Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

4 460 000 zł | 1 405,30 m2

  • cena: 4 460 000 zł
  • 3 174 za m2
Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

1 598 040 zł | 5 505,56 m2

  • cena: 1 598 040 zł
  • 290 za m2
Image things

Ostróda , Warmińsko-Mazurskie

51 600 zł | 113,54 m2

  • cena: 51 600 zł
  • 454 za m2