Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie

Garaż | 17 900 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy Upadłości z siedzibą w Bydgoszczy - w upadłości likwidacyjnej
sprzeda z wolnej ręki
Praw własności udziału w części garażu wielostanowiskowego (dot. jednego miejsca postojowego) za cenę wywołania wynoszącą 17.900 zł. (siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych) dla miejsca postojowego nr 23 oraz za cenę wywołania wynoszącą 22.000 zł. (dwadzieścia dwa tysiące złotych ) dla każdego miejsca postojowego o nr 1,6, i 24 położonego przy ul. Kaszubskiej 17 w Bydgoszczy w budynki wielokondygnacyjnym NORDIC TOWER.

Zainteresowani oferenci zobowiązani są do złożenia pisemnych ofert na zakup nieruchomości w zamkniętych kopertach z dopiskami - Lokal użytkowy ul. Kaszubska" lub " w Kancelarii Radcy Prawnego Jerzego Nadarzewskiego w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 51/6 w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia oraz wpłacenia wadium, do każdego oddzielnie przedmiotu sprzedaży, w wysokości po 10% cen wywołania w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na rachunek bankowy P. B.- U. BUDOPOL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy - upadłości likwidacyjnej nr 76 1440 1215 0000 0000 1746 0129. Ze stanem technicznym i prawnym przedmiotów sprzedaży opisanym w przygotowanych w operatach szacunkowych i regulaminem można zapoznać się w Sądzie Rejonowym XV Wydział Gospodarczy przy ul. Nowy Rynek 10 w Bydgoszczy (Sygn. akt XV GUp 5/13) oraz w siedzibie syndyka przy ul. Fordońskiej 199 w Bydgoszczy. Tel: 727 680 298, 606 886 796.
Syndyk zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania wyboru oferty jak również prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

330 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 330 000 zł
  • 330 000 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

5 200 000 zł | 2 946,00 m2

  • cena: 5 200 000 zł
  • 1 765 za m2
Image things

Bydgoszcz , Kujawsko-Pomorskie

1 690 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 690 000 zł
  • 1 690 000 za m2