Władysławów, Wielkopolskie

Dom | 111 720 zł | 72,93 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Damian Andrzejewski na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
8 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00
w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę pod adresem ul. Legionów Polskich 4, 62-700 Turek w sali nr 22, odbędzie się
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
zabudowanej stanowiącej nieruchomość gruntową, działka nr 322/2, o powierzchni 0,8258 ha, położonej pod adresem: 62-710 Władysławów, Skarbki, dla której Sąd Rejonowy w Turku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1T/00008615/9 będącej własnością dłużnika: na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.
Przedmiotowa nieruchomość: zlokalizowana w miejscowości Skarbki, gmina Władysławów w drugiej linii zabudowy przy drodze wewnętrznej o nieutwardzonej nawierzchni, odległość do drogi utwardzonej asfaltem ok. 290 m. Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa siedliskowa oraz tereny niezabudowane uprawiane rolniczo. Podstawowa infrastruktura publiczna zlokalizowana we Władysławowie - ok. 18 km oraz w mieście powiatowym Turek - ok. 22 km.
Działka gruntu zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz zabudowaniami gospodarczymi. Uzbrojenie techniczne terenu: prąd i wodociąg. Teren przedmiotowej nieruchomości częściowo ogrodzony, w części utwardzony kostką betonową, zagospodarowany w części zielenią ozdobną, drzewami owocowymi, porośnięty trawą.
Opis budynku mieszkalnego.
Część budynku mieszkalnego wybudowana w technologii tradycyjnej murowanej starej w roku 1960 a część dobudowana w roku 2010 w technologii tradycyjnej murowanej. Budynek wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony. Fundamenty w części z kamienia polnego a częściowo z cegły, mury częściowo z cegły pełnej a częściowo z pustaków, na zaprawie cementowo-wapiennej, w części ocieplone od zewnętrz styropianem, tynki zewnętrzne w części starszej budynku cementowo-wapienne, w części dobudowanej ocieplenie murów styropianem z siatką i klejem - brak tynków. Strop drewniany belkowy ocieplony polepą. Dach częściowo o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, pokryty blachą stalową a w części stropodach drewniany płaski pokryty blachą profilowaną, ocieplony wełną mineralną, podsufitka z płyt gipsowo-kartonowych. Kominy z cegły ceramicznej pełnej. Stolarka okienna PCV. Drzwi zewnętrzne drewniane, wewnętrzne płycinowe. Opierzenia z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy ocynk. Ściany wewnątrz malowane farbami, w części obłożone płytkami. Posadzki: panele, płytki oraz wykładzina PCV.
Instalacje techniczne w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna - szambo. C.o. - piec na opał stały a częściowo piece typu "koza", c.w. - elektryczny podgrzewacz wody.
Wykończenie budynku mieszkalnego standardowe, stan techniczny średni.
Struktura i powierzchnia pomieszczeń:
- pokój: 15,69 m2 - pokój: 10,69 m2 - pokój: 23,97 m2 - korytarz: 4,74 m2 - kuchnia: 11,17 m2 - łazienka: 6,672 m2.
Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego - 72,93 m2.
Opis budynku mieszkalno-gospodarczego.
Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej starej, parterowy ze strychem oraz z dobudowaną częścią gospodarczą, wybudowany w roku 1960. Fundamenty z kamienia polnego, mury z pustaków oraz częściowo z cegły pełnej, na zaprawie cementowo-wapiennej tynki zewnętrzne w części mieszkalnej cementowo-wapienne, w części gospodarczej tynków brak. Strop żelbetowy. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, pokryty dachówką cementową, nad częścią gospodarczą stropodach żelbetowy płaski pokryty eternitem falistym.
Kominy z cegły ceramicznej pełnej. Stolarka okienna drewniana, okna skrzynkowe, w części gospodarczej metalowe. Drzwi wejściowe drewniane, wewnętrzne płycinowe. Ściany w części mieszkalnej malowane farbami. Posadzki w części mieszkalnej betonowe obłożone wykładziną PCV.
Instalacje techniczne w budynku: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna - szambo. c.o. - piec typu "koza".
Wykończenie budynku mieszkalnego poniżej standardu, stan techniczny średni.
Struktura i powierzchnia pomieszczeń:
- pokój: 12,02 m2 - korytarz: 13,09 m2 - wiatrołap: 3,90 m2.
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń mieszkalnych - 29,01 m2.
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń gospodarczych - 40,42 m2.
Powierzchnia mieszkalna z powyższego budynku z uwagi na porównywalny stan techniczny oraz standard wykończenia pomieszczeń, włączona zostanie do powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego.
Łączna powierzchnia użytkowa mieszkalna wynosi: 101,94 m2.
Opis budynku stodoły.
Budynek stodoły wolnostojący o konstrukcji drewnianej. Fundamenty z kamienia polnego. Dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy pokryty eternitem falistym. Wrota dwuskrzydłowe drewniane. Posadzka - częściowo na klepisku betonowa w części gliniana. Instalacji technicznych brak. Stan techniczny średni. Powierzchnia użytkowa - 83,28 m2.
Suma oszacowania wynosi 148 960,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 720,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 896,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole
03 1020 2762 0000 1802 0026 8243
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Obwieszczenie o licytacji dostępne jest na stronie www.turek-komornik.pl

Image things

Bolechowo , Wielkopolskie

135 000 zł | 3 256,00 m2

  • cena: 135 000 zł
  • 41 za m2
Image things

Czacz , Wielkopolskie

7 736 zł | 66,90 m2

  • cena: 7 736 zł
  • 116 za m2
Image things

Grabówno , Wielkopolskie

611 098 zł | 834,00 m2

  • cena: 611 098 zł
  • 733 za m2