Polanka Wielka, Małopolskie

Dom | 57 774 zł | 43,20 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu Waldemar Gajkowski Kancelaria Komornicza w Oświęcimiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu
27 marca 2019 r. o godz. 13:00
w sali nr 208 w Sądzie Rejonowym w Oświęcimiu odbędzie się:
DRUGA LICYTACJA
nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Polanka Wielka przy ul. Stawowej, gmina Polanka Wielka, powiat oświęcimski, woj. małopolskie. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest Księgą wieczystą nr KR1E/00012493/3, obejmuje - działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 1935/1, działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 3264, działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 1936, działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 2008/5.
Nieruchomość obciążona jest dożywotnim prawem użytkowania części nieruchomości oraz służebnością gruntową. Wartość ww. ograniczonych praw rzeczowych będzie zaliczona na cenę nabycia.

OPIS SZCZEGÓŁOWY NIERUCHOMOŚCI:
Nr działki 1935/1
- położenie obręb Polanka Wielka, ul. Stawowa 137 o pow. 0,0812 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 137,
- użytki PsIII (pastwiska trwałe) 0,0316 ha, (tereny mieszkaniowe) 0,0496 ha,
- działka nr 1935/1 o foremnym regularnym kształcie zbliżonym do trapezu, umiarkowanie płaska, zabudowa budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym w zabudowie bliźniaczej, ogrodzona.
Charakterystyka ogólna budynku nr 137
Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, murowany, parterowy, parterowy z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczony. Obiekt kilkudziesięcioletni, nieocieplony, nieotynkowany, składający się z części mieszkalnej oraz części gospodarczej - stajni o pow. 37,90 m2 (potraktowano jako powierzchnię dodatkową pomocniczą). Budynek kryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej z pokryciem dachówką betonową. Od strony wschodniej dobudowana nowa część z pustaka. Stolarka okienna skrzynkowa do wymiany, stolarka drzwiowa płycinowa z przeszkleniem. W budynku znajduje się klatka schodowa, jasna kuchnia przechodnia, jasna łazienka z WC, przechodni pokój z piecem kaflowym, pokój. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe stalowe do wymiany. Budynek wyposażony w instalacje wod.-kan., elektryczną, oświetleniową, gazową. Stan techniczny przeciętny do remontu i modernizacji, standard niski. Pomieszczenia stajni o typowym niskim standardzie.
Powierzchnia użytkowa (wg dokumentacji architektonicznej): 43,20 m2.
Działki nr 3264 1935/1 stanowią zwarty kompleks funkcjonalno-użytkowy o łącznej powierzchni 10 a 69 m2, przylegają do siebie. Pozostałe działki niezagospodarowane, nieogrodzone, nieuzbrojone.
Działka nr 2008/5 i nr 1936 częściowo porośnięte drzewami roślinnymi i roślinnością samoistną.
Informuję, że:
suma oszacowania ww. nieruchomości wynosi 86 660,38 zł (w tym wartość rynkowa dożywotniego prawa użytkowania części nieruchomości - 15 362,43 zł, wartość rynkowa służebności gruntowej - 100,80 zł),
cena wywołania (2/3 sumy oszacowania) wynosi 57 773,59 zł,
wysokość rękojmi (1/10 sumy oszacowania) wynosi 8 666,03 zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć ww. rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania ww. nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika, tj.
ING Bank Śląski SA O. w Kętach, ul. Kościuszki 15, 77 1050 1113 1000 0022 6247 5664
lub w gotówce w kasie kancelarii, tj. w Oświęcimiu, przy placu Kościuszki 14 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na dwa tygodnie przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis elaboratu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. [Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast.] od dnia 1 stycznia 2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 690 207 873 lub pod mailem - [email protected]

Image things

Polanka Wielka , Małopolskie

339 159 zł | 216,20 m2

  • cena: 339 159 zł
  • 1 569 za m2