Stepnica, Zachodniopomorskie

Obiekt | 247 000 zł | 195,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE
al. Piastów 17, 70-310 Szczecin
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie 0014, Widzieńsko, gmina Stepnica

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 228, obręb 0014, Widzieńsko, gmina Stepnica zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
wolnostojącym, częściowo podpiwniczonym, parterowym z częściowo użytkowanym poddaszem o identyfikatorze 320407_5.0014.23_BUD o powierzchni
zabudowy 195 m2 oraz budynkiem gospodarczym wolnostojącym, parterowym o identyfikatorze 320407_5.0014.25_ BUD o powierzchni zabudowy 34 m2
.
W centralnej części działki posadowione są dwa blaszane kontenery nietrwale związane z gruntem z doprowadzoną instalacją energii elektrycznej
oraz do jednego dodatkowo doprowadzoną wodą i kanalizacją. Przy zachodniej granicy działki posadowiony jest garaż blaszany nietrwale związany z gruntem.
W odległości około 5 m od budynku o identyfikatorze 320407_5.0014.25_ BUD zlokalizowany jest zbiornik na nieczystości – nieużytkowany (teren ogrodzony
siatką, stalową plecioną na słupkach stalowych). Za zbiornikiem zlokalizowane są dwa osadniki. W pobliżu budynku o identyfikatorze 320407_5.0014.23_BUD
znajduje się studnia głębinowa – nieużytkowana. Przy wschodniej ścianie budynku 320407_5.0014.23_BUD posadowiony jest zbiornik na gaz (teren ogrodzony
siatką plecioną, na słupkach stalowych), zasilający piec gazowy znajdujący się w kotłowni budynku mieszkalnego. Przy południowo-zachodnim narożniku
działki posadowiony jest słup elektryczny, z którego biegną napowietrzne linie elektryczne. Dojście do budynku utwardzone kostką betonową. Wzdłuż
zachodniej granicy działki przebiega przyłącze wody, przy południowo-zachodnim narożniku budynku mieszkalnego zlokalizowana jest skrzynka energetyczna.
Działka uzbrojona jest w media: energię elektryczną, wodę, kanalizację, gaz.
Niezabudowana część działki porośnięta roślinnością trawiastą, pojedyncze nasadzenia drzew.
Nabywca działki numer 228, do czasu skutecznego wypowiedzenia umów przez Sprzedającego na dostawy energii, wody i odprowadzania ścieków
do przekazywanych budynków, będzie obciążany kosztami poboru mediów na zasadzie refakturowania, w oparciu o wskazania liczników od stanów spisanych
w dniu protokolarnego przejęcia nieruchomości. Dostawa gazu propanu zostanie odcięta w dniu protokolarnego przekazania nieruchomości. Sprzedający zgłosi
rozwiązanie umowy na dzierżawę zbiornika i dostawy gazu. Dopuszcza się możliwość przepisania umowy dzierżawy zbiornika i dostawy gazu na przyszłego
Nabywcę w formie cesji, pod warunkiem zapłaty przez Nabywcę za gaz, który pozostanie w zbiorniku w dniu protokolarnego przekazania nieruchomości,
na zasadzie refakturowania jego kosztów, w oparciu o procentowy wskaźnik napełnienia zbiornika.

Image things

Chojna , Zachodniopomorskie

289 373 zł | 1,00 m2

  • cena: 289 373 zł
  • 289 373 za m2
Image things

Myślibórz , Zachodniopomorskie

280 900 zł | 250,08 m2

  • cena: 280 900 zł
  • 1 123 za m2
Image things

Czarne , Bałuty

99 200 zł | 3 pokoje | 63,00 m2 | 1 piętro

  • cena: 99 200 zł
  • 1 575 za m2