Połajewo, Wielkopolskie

Obiekt | 463 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
ogłasza przetargi ustne nieograniczone
w dniu 21 marca 2019r. o godz. 10.00
na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych
wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa
położonych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, gmina Połajewo, woj. wielkopolskie.
Zgodnie z wykazem opublikowanym w gazecie „Głos Wielkopolski” z dnia 13.02.2019r. przedmiotem sprzedaży są
nieruchomości nierolne, gruntowe, zabudowane, położone w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, gminie Połajewo,
oznaczone w ewidencji gruntów jako:

Działka nr: 372/41 - o pow. - 1,7374 ha, w tym: grunty rolne zabudowane – 1,4390 ha w klasach: Br-RIIIb-0,2956 ha,
Br-R-IVa-0,7168 ha; Br-R-V-0,1342 ha; Br-R-VI-0,2924 ha; grunty orne – 0,2984 ha w klasach: R-V-0,2348 ha; R-VI-0,0636
ha; Zapisana w KW Nr PO2T/00026748/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Trzciance - VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych z siedzibą w Czarnkowie.
Nieruchomość położona ok. 7 km od miejscowości Połajewo. Bezpośredni dojazd drogą gminną tj. dz. nr 372/8. Działka
częściowo ogrodzona, grunt porośnięty chwastami, samosiejkami drzew i krzewów nie przedstawiającymi wartości rynkowej.
W skład nieruchomości wchodzą budynki, budowle i wyposażenie:
-hala maszyn - Nr inw. – 2B/Fil,
-garaż maszyn rolniczych – Nr inw. – 7BoFil,
-trafostacja – Nr inw. – 20/Fil,
-transformator – Nr inw. – 93/Fil,
-hala produkcyjna – Nr inw. – 3/Fil,
-magazyn suszu I oraz magazyn suszu II – Nr inw. – 4/Fil,
-dwa silosy – Nr inw. – 159/Fil,
-składnica opału – Nr inw. – 22/Fil,
-budynek wagi wozowej – Nr inw. – 8/Fil,
-podest przy podnośniku kubełk. – Nr inw. – 167/Fil,
-opłotowanie w 1/2 – Nr inw. – 23/Fil,
61-701 Poznań, ul. Fredry 12, 61/ 856 06 01, strona www.kowr.gov.pl
-wialnia kpl. Tryf. „Petkus”– Nr inw. – 160/Fil,
-wialnia – Nr inw. – 165/Fil,
-mieszalnia ZMR 2000 - Nr inw. – 164/Fil,
-waga samochodowa – Nr inw. – 151/Fil,
-piecyk grzewczy – Nr inw. – 173B/Fil (wyposażenie budynku wagi wozowej),
-drogi wewn.-trylinka – Nr inw. – 21/ Fil,
-ogrodzenie siatka – Nr inw. – 175B/ Fil,
-wylewka betonowa – brak Nr inw.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 463.000.00,-zł brutto, w tym wartość budynków, budowli, wyposażenia
299.000,00 zł.
Wadium wynosi 46.300,00 zł
Minimalne postąpienie wynosi 4.600,00 zł
Cena zawiera koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.
Przeznaczenie: Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Połajewie XXI/141/2001 w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Połajewo oraz uchwałą Rady Gminy w Połajewie X/78/2016 z dn. 17.03.2016r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Połajewo w/w działka została
zakwalifikowana częściowo jako teren pod zabudowę usługowo-produkcyjną o oznaczeniu UP, częściowo jako teren
wyłączony z zabudowy o oznaczeniu N. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jako tereny
zabudowy usługowo-produkcyjnej.
Nieruchomość obciążona jest bezumownym użytkowaniem, w związku z czym kupujący w umowie sprzedaży oświadczy że:
”Kupujący jest świadomy faktu obciążenia przedmiotu umowy sprzedaży bezumownym użytkowaniem. Samodzielnie i na
własny koszt będzie podejmował działania w celu objęcia nieruchomości w posiadanie. Nie wystąpi ani nie będzie występował
w przyszłości z żadnymi roszczeniami wobec sprzedającego z tego tytułu.”
Przetargi odbędą się w dniu 21 marca 2019r. o godz. 10.00 w siedzibie KOWR OT Poznań, Sekcja Zamiejscowa
Gospodarowania Zasobem z siedzibą w Pile, ul. Motylewska 7, sala nr 5.
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest wpłacenie wadium w podanej wyżej wysokości na konto KOWR Oddział
Terenowy w Poznaniu w BGK. nr 63 1130 1088 0001 3116 7390 0001 najpóźniej w dniu 20.03.2019r

Image things

Środa Wielkopolska , Wielkopolskie

141 660 zł | 2 pokoje | 62,42 m2 | 3 piętro

  • cena: 141 660 zł
  • 2 269 za m2
Image things

Turek , Wielkopolskie

79 133 zł | Kawalerka | 40,40 m2 | 3 piętro

  • cena: 79 133 zł
  • 1 959 za m2
Image things

Ostrów Wielkopolski , Wielkopolskie

1 519 900 zł | 350,02 m2

  • cena: 1 519 900 zł
  • 4 342 za m2