Słubice, Lubuskie

Obiekt | 422 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 422 000 zł
 • Miasto: Słubice
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Lubuskie
 • Cena za m2: 422 000 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 84 400 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 26494X62048951
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-21 - Co to znaczy?

Opis

O G Ł O S Z E N I E
o przeprowadzeniu III przetargu ustnego na sprzedaż mienia
stanowiącego Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. (dalej także: Krajowy Ośrodek) działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 91 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych,
warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U. z dnia 18 maja 2012 r. poz. 540) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości pochodzących ze zlikwidowanego Pomocniczego Gospodarstwa Rolnego przy Zespole Szkół Rolniczych w Słubicach

Gmina Słubice, obręb Słubice-3, działka nr 2/63
Powierzchnia nieruchomości: 1,3678 ha ( ha użytków rolnych) w tym:
grunty rolne zabudowane - 1,2598 ha
grunty pod rowami - 0,1080 ha
Klasy gleb:
Br-PsV – 1,2472 ha, Br-RV – 0,0126 ha, W-PsV – 0,1080 ha
Na terenie nieruchomości znajdują się pozostałości płyty betonowej po zlikwidowanej wiacie. Obszar
nieruchomości w znacznej części porośnięty drzewami i krzewami.
Numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości: GW1S/00028145/5
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 422.000 zł
Minimalne postąpienie wynosi 5.000 zł
Wadium wynosi 84.400 zł

Image things

Słubice , Lubuskie

1 250 000 zł | 393,92 m2

 • cena: 1 250 000 zł
 • 3 173 za m2