Trzebiel, Lubuskie

Dom | 47 333 zł | 144,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żarach Grzegorz Świtalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2019 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Żarach z siedzibą przy Spokojna 20, 68-200 Żary, pokój 120, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy Kałki 9,Kałki, 68-212 Trzebiel, dla której Sąd Rejonowy w Żarach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1R/00003273/3.
Opis nieruchomości:
nieruchomość stanowi działkę nr 49/1 o powierzchni 0,06 ha położoną w miejscowości Kałki nr 9 zabudowaną połową budynku mieszkalno-użytkowego (druga połowa budynku wykorzystywana jako świetlica wiejska znajduje się na działce nr 63). Budynek o prostej bryle, zbudowany na planie prostokąta, jednokondygnacyjny z poddaszem, częściowo podpiwniczony. Piwnice są tylko pod budynkiem mieszkalnym, poddasze jest nad całym budynkiem ale wejście jest z budynku mieszkalnego. Przedmiotem licytacji jest połowa budynku o funkcji mieszkalnej o powierzchni użytkowej wynoszącej 68,3 m2 (powierzchnia całkowita wynosi 144,90 m2) składająca się z trzech pokojów, kuchni, łazienki, korytarza z poddaszem (strychu o pow. 56m2 o wys. większej niż 1,40m), częściowo podpiwniczona, położona na działce nr 49/1. Ściany murowane z cegły, konstrukcja dachu drewniana, krokwiowa, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną. Ściany zewnętrzne nie są ocieplone. Stan techniczny przeciętny. Rok budowy przed 1945r. Nieruchomość nie jest od kilku lat użytkowana, niezamieszkała.

Suma oszacowania wynosi 71 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 47 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas 88 2030 0045 1110 0000 0188 0030.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Żarach mieszczącym się pod adresem: Spokojna 20, Żary, 68-200 Żary.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Łagodzin , Lubuskie

80 250 zł | 180,00 m2

  • cena: 80 250 zł
  • 446 za m2
Image things

Nowa Sól , Lubuskie

25 000 zł | Kawalerka | 20,61 m2

  • cena: 25 000 zł
  • 1 213 za m2
Image things

Nowa Sól , Lubuskie

131 000 zł | 3 pokoje | 73,00 m2 | Parter

  • cena: 131 000 zł
  • 1 795 za m2