Sopieszyno, pomorskie

Dom | 222 667 zł | Dom | 180,64 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie zastępca Szymon Fudalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-04-2019 o godz. 09:00 pod adresem: Budynek Sądu w Pucku, ul.1 Maja 15/sala 12, 84-100 , odbędzie się druga licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy , 84-215 Sopieszyno, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rej. w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi nieruchomość gruntową oznaczoną jako działka nr 31/1 o powierzchni 744 m2 , zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 180,64 m2 (bez poddasza i piwnicy), w zabudowie wolnostojącej, piętrowym z poddaszem nieużytkowym, częściowo podpiwniczonym, tworzącym zwartą bryłę prostopadłościanu przykrytą dachem dwuspadowym, w średnim stanie technicznym, o niskim standardzie wykończenia i wyposażenia oraz zabudowaną garażem o konstrukcji drewnianej nie związanej trwale z gruntem i elementami małej architektury.Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Sopieszyna w gminie Wejherowo zatwierdzoną Uchwałą Nr XL/477/2014 z dnia 2014-04-23 Rady Gminy Wejherowo (Dziennik Urzędowy Woj.Pomorskiego z dnia 26 maja 2014 poz.1983) nieruchomość położona jest w obszarze planistycznym oznaczonym symbolem 2 MU.

Suma oszacowania wynosi 334 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 222 666,66 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Wejherowo 91102019120000940200118240.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: w budynku Sądu w Pucku, przy ul. 1-go Maja 15, w Kancelarii Komornika Sądowego, ul. Sienkiewicza 2E, 84-200 Wejherowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Słupsk, pomorskie

1 150 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 1 150 000 zł
  • 1 150 000 za m2
Image things

Miastko, pomorskie

123 000 zł | 83,10 m2

  • cena: 123 000 zł
  • 1 480 za m2
Image things

Starogard Gdański, pomorskie

205 650 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 62,22 m2 | Parter

  • cena: 205 650 zł
  • 3 305 za m2