Szamotuły, Wielkopolskie

Dom | 170 381 zł | 130,80 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-04-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Szamotułach z siedzibą przy Al. 1 Maja 5a, 64-500 Szamotuły, pokój 201, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul. Długa 5a, 64-500 Szamotuły, dla której Sąd Rejonowy w Szamotułach V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1A/00011723/3.
Opis nieruchomości:
druga licytacja nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytk. 130,80 m2 oraz garażem dwustanowiskowym, zlokalizowana w miejscowości Szamotuły, ul. Długa 5a. Dane ewidencyjne: działka nr 13/3 o pow. 121 m2 oraz działka nr 19 o pow. 499 m2, obręb Szamotuły, ark. mapy 1. Działki położone są na terenie zabudowy mieszkaniowo - usługowej. Opis budynku mieszkalnego - jednorodzinny, w zabudowie bliźniaczej, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony (kotłownia), wykonany w technologii tradycyjnej. Zestawienie pomieszczeń: I kondygnacja (przedsionek, korytarz, pokój, kuchnia, pralnia, spiżarnia), II kondygnacja (3 pokoje, łazienka, korytarz). Konstrukcja: ściany murowane, dach płaski kryty papą, schody drewniane. Wykończenie obiektu: komin murowany, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, tynki zewnętrzne i wewnętrzne cementowo-wapienne, podłogi betonowe pokryte mozaiką parkietową oraz płytkami ceramicznymi, wykończenie ścian farbą emulsyjną oraz tapetą i płytkami ceramicznymi, stolarka okienna PCV, drzwi zewnętrzne PCV, drzwi wewnętrzne płytowe. Instalacje: kanalizacji sanitarnej, wodociągowa, ciepłej wody (z wymiennika), centralnego ogrzewania (z pieca węglowego), energii elektrycznej, na II kondygnacji w pokoju znajduje się kominek. Opis budynku garażowego - II kondygnacyjny w zabudowie bliźniaczej, wykonany w technologii tradycyjnej, dwustanowiskowy. Dach płaski ze spadem, konstrukcji stalowej, pokryty eternitem. Stolarka okienna PCV, drzwi zewnętrzne płytowe, 2 bramy wjazdowe - uchylne. Wykończenie podłóg: posadzka betonowa. Tynki wewnętrzne: gipsowe. Tynki zewnętrzne: cementowo -wapienne. Schody na poddasze.

Suma oszacowania wynosi 255 571,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 170 380,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 557,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36907200022004040237260001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Image things

Mochy , Wielkopolskie

41 520 zł | 2 pokoje | 49,40 m2 | Parter

  • cena: 41 520 zł
  • 840 za m2
Image things

Ordzin , Wielkopolskie

92 467 zł | 3 pokoje | 74,00 m2

  • cena: 92 467 zł
  • 1 250 za m2
Image things

Bolechowo , Wielkopolskie

135 000 zł | 3 256,00 m2

  • cena: 135 000 zł
  • 41 za m2