Szemud, Pomorskie

Dom | 318 000 zł | 138,05 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie zastępca Szymon Fudalewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-04-2019 o godz. 09:35 pod adresem: Budynek Sądu w Pucku, ul.1 Maja 15/sala 12, 84-100 , odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika:, położonej przy ul. Łąkowa 2,Bojano Gm.Szemud, 84-217 Szemud, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1W/00061249/9.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowi działkę gruntu nr 493/15 o pow. 1.223 m 2 o kształcie nieregularnego wieloboku, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej przykrytym dachem skośnym, parterowym z poddaszem użytkowym, bez podpiwniczenia, o pow. użytkowej 138,05 m 2 oraz wiatą o konstrukcji drewnianej przystawionej do ściany budynku. W dziale III-im księgi wieczystej wpisane jest prawo dzierżawy na okres 30 lat na podstawie umowy dzierżawy z dnia 09-12-2013r. na rzecz Tadeusza Henryka Habasińskiego.

Suma oszacowania wynosi 424 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 318 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Wejherowo 91102019120000940200118240.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: w budynku Sądu w Pucku, przy ul. 1-go Maja 15, w Kancelarii Komornika Sądowego, ul. Sienkiewicza 2E, 84-200 Wejherowo.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Image things

Lublewo , Pomorskie

388 139 zł | 1,00 m2

  • cena: 388 139 zł
  • 388 139 za m2
Image things

Gdynia , Redłowo

17 925 zł | 1,00 m2

  • cena: 17 925 zł
  • 17 925 za m2
Image things

Czarne , Pomorskie

56 800 zł | 2 pokoje | 36,00 m2 | 2 piętro

  • cena: 56 800 zł
  • 1 578 za m2