Siedlnica, Lubuskie

Dom | 307 175 zł | 200,73 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym we Wschowie


Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski


Kancelaria Komornicza, Pocztowa 16 lok 5, Wschowa, 67-400 Wschowa


tel. (65) 540 12 01 / fax. (65) 540 17 51


Sygnatura: Km 2091/13


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2019 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego we Wschowie z siedzibą przy Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ), położonej przy Siedlnica 116, 67-400 Wschowa, dla której Sąd Rejonowy we Wschowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1W/00016341/9.
Opis nieruchomości:
Jest to nieruchomość zabudowana obejmująca grunt działki nr 1131 o pow. 0,4039 ha. Zabudowę stanowi budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z budynkami gospodarczymi i infrastrukturą. Nieruchomość znajduje się w centralnej części miejscowości z bezpośrednim dojazdem drogą o nawierzchni bitumicznej. Teren częściowo ogrodzony murem z cegły ceramicznej, płotem z siatki oraz elementów stalowych. Nieruchomość posiada wykonane przyłącze do sieci energetycznej i wodociągowej oraz kanalizacje lokalną zakończoną w zbiorniku bezodpływowym. Budynek mieszkalny jednorodzinny posiada dwie kondygnacje, jest częściowo podpiwniczony a jego powierzchnia - użytkowa mieszkalna wynosi: 200,73 m2 (odpowiednio: parter - 152,21 m2, piętro (poddasze) - 48,52 m2), - użytkowa gospodarcza: 97,20 m2 (odpowiednio: piwnica - 7,72 m2, piętro (poddasze) - 89,48 m2). Budynek gospodarczy nr 1 posiada jedną kondygnację, nie jest podpiwniczony a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 115,20 m2. Budynek gospodarczy nr 2 posiada jedną kondygnację, nie jest podpiwniczony a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 163,20 m2. Budynek gospodarczy nr 3 posiada dwie kondygnacje, jest częściowo podpiwniczony a jego powierzchnia użytkowa wynosi: 192,25 m2.


Suma oszacowania wynosi 409 567,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 307 175,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 40 956,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. we Wschowie 55 1020 3088 0000 8502 0032 2479. Osoba przystępująca do licytacji pozostająca w związku małżeńskim zobowiązana jest do przedłożenia zgody współmałżonka, w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym, na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia, że nieruchomość będzie nabyta z osobistego majątku albo przedłożenia dokumentu potwierdzającego zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 (termin oględzin przedmiotowej nieruchomości należy jednak wcześniej ustalić z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym we Wschowie Radomir Radecki Zastępca Jędrzej Tamborski) oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego  oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w sali nr 113 I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego we Wschowie 67-400 Wschowa,  Pl. Kosynierów 1c [/JEZELI].


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Radomir Radecki Zastępca Jędrzej TamborskiImage things

Zbąszynek , Lubuskie

15 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 15 000 zł
  • 15 000 za m2
Image things

Sulechów , Lubuskie

366 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 366 000 zł
  • 366 000 za m2
Image things

Gościnowo , Lubuskie

222 750 zł | 1,00 m2

  • cena: 222 750 zł
  • 222 750 za m2