Gniezno, Wielkopolskie

Dom | 353 850 zł | 209,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie Piotr Błaszkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2019 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gnieźnie z siedzibą przy Franciszkańska 9, 62-200 Gniezno, pokój 36B, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ul.Odonica 12, 62-200 Gniezno, dla której Sąd Rejonowy w Gnieźnie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PO1G/00019785/7.
Opis nieruchomości:
działka nr 1/56 o pow.365m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym piętrowym podpiwniczonym o konstrukcji murowanej w zabudowie szeregowej o pow.użytkowej 209,90m2 (pow.zabudowy 110m2), rok budowy 1991

Suma oszacowania wynosi 471 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 353 850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 47 180,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Gniezno 75102041150000990200040188.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie mieszczącym się pod adresem: Franciszkańska 9, Gniezno, 62-200 Gniezno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Piotr Błaszkowski

Image things

Gniezno ,

35 000 zł | Kawalerka | 19,74 m2 | Parter

  • cena: 35 000 zł
  • 1 773 za m2
Image things

Gniezno , Wielkopolskie

50 300 zł | 2 pokoje | 29,53 m2

  • cena: 50 300 zł
  • 1 703 za m2
Image things

Gniezno , Wielkopolskie

20 700 zł | Kawalerka | 11,71 m2 | 1 piętro

  • cena: 20 700 zł
  • 1 768 za m2