Komorniki, Wielkopolskie

Dom | 286 200 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Działdowie


Teresa Królikowska


Kancelaria Komornicza, ul. Jagiełły 34 A, 13-200 Działdowo


tel. 23 697 23 02 / fax. 23 697 39 20


Sygnatura: Km 5047/17


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Działdowie Teresa Królikowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-04-2019 o godz. 11:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Działdowie sala nr 4, Jagiełły 31, 13-200 , odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: dane osobowe w aktach sprawy, położonej przy 6,Malinowo, 13-200 Działdowo, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Działdowie prowadzi księgę wieczystą o numerze EL1D/00013037/4.
Opis nieruchomości:
działka nr 307 o powierzchni 6 000 m2 zabudowna budynkiem mieszkalnym, częścią murowanego budynku garażowego oraz drewnanym budynkiem kurnika, budynek mieszkalny parterowy z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczony w zabudowie wolnostojącej w technologii tradycyjnej murowanej, kryty gontem bitumicznym, uzbrojenie nieruchomości:woda ze studni,szambo ekologiczne ,linia energetyczna NN , działka obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz Energa Operator SA,


Suma oszacowania wynosi 429 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 286 200,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 930,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. 57 12405338 1111 0000 5060 4160.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Działdowie Wydział I Cywilny, ul. Jagiełły 31, 13-200 Działdowo 1.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Teresa KrólikowskaImage things

Gniezno , Wielkopolskie

20 700 zł | Kawalerka | 11,71 m2 | 1 piętro

  • cena: 20 700 zł
  • 1 768 za m2
Image things

Bukowo , Wielkopolskie

49 667 zł | 3 pokoje | 78,15 m2 | Parter

  • cena: 49 667 zł
  • 636 za m2
Image things

Wyskoć , Wielkopolskie

55 343 zł | 3 pokoje | 70,10 m2 | 1 piętro

  • cena: 55 343 zł
  • 789 za m2