Lewice, Opolskie

Mieszkanie | 36 667 zł | 2 pokoje | 55,00 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Głubczycach


Grzegorz Szymczyk


Kancelaria Komornicza, ul. Gdańska 5, Głubczyce, 48-100 Głubczyce


tel. 77 485 26 05 / fax. 77 485 26 05


Sygnatura: Km 1405/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głubczycach Grzegorz Szymczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-04-2019 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Głubczycach z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 1, 48-100 Głubczyce, pokój 202, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego będącego wspólną własnością dłużników: , położonego przy 29A/3,Lewice, 48-140 Branice, dla którego Sąd Rejonowy w Głubczycach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1G/00030573/3.
Opis nieruchomości:
lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 55,00 m2 usytuowany na I piętrze budynku wielorodzinnego i składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, spiżarki i przedpokoju wraz z przynależną piwnicą oraz komórką gospodarczą. Do lokalu przynależy udział w wysokości 125/1000 we współwłasności gruntu działki nr ew. 218/5 oraz w częściach wspólnych budynku.


Suma oszacowania wynosi 55 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 666,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Głubczycach 62 88680004 1000 0008 7681 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
10.04.2019 10:00 - 14:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Grzegorz SzymczykImage things

Grodków , Opolskie

54 000 zł | 40,70 m2

  • cena: 54 000 zł
  • 1 327 za m2
Image things

Głuchołazy , Opolskie

300 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 300 000 zł
  • 300 000 za m2
Image things

Prudnik , Opolskie

70 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 70 000 zł
  • 70 000 za m2