Przemyśl, Podkarpackie

Mieszkanie | 67 500 zł | 32,00 m2 | Parter

- 37 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu


Agnieszka Bandosz


Kancelaria Komornicza, Plac Na Bramie 12, Przemyśl, 37-700 Przemyśl


tel. 166751413 / fax. 166751413


Sygnatura: Km 1403/14


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przemyślu Agnieszka Bandosz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 01-04-2019 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Przemyślu z siedzibą przy Mickiewicza 14, 37-700 Przemyśl, pokój 103, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu składającego z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc,
przedpokoju o pow. użytkowej 32,00 m.kw. oraz przynależnej piwnicy o pow. 2,85 m.kw
położonego: 37-700 Przemyśl ul. Opalińskiego 19/87dla którego Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych


prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1P/00089893/3.


Suma oszacowania wynosi 90 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 67 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 000,00 zł.Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.


Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska S.A. Oddział w Przemyślu 35150016341216300479720000.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy


Agnieszka BandoszImage things

Przemyśl , Podkarpackie

48 800 zł | Kawalerka | 34,60 m2 | 3 piętro

  • cena: 48 800 zł
  • 1 410 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

81 752 zł | 2 pokoje | 77,80 m2 | 3 piętro

  • cena: 81 752 zł
  • 1 051 za m2
Image things

Przemyśl , Podkarpackie

350 000 zł | 127,20 m2

  • cena: 350 000 zł
  • 2 752 za m2