Łowicz, Łódzkie

Obiekt | 1 000 000 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 000 000 zł
 • Miasto: Łowicz
 • Powierzchnia: 1,00 m2
 • Województwo: Łódzkie
 • Cena za m2: 1 000 000 zł
 • Ulica: Katarzynów 49
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 15 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 26425X61887353
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-06 - Co to znaczy?

Opis

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” wŁowiczu
zsiedzibą wŁowiczu przy ul. Katarzynów 49
ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż:
Prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej wŁowiczu przy ul. Katarzynów 49 opow. ok. 0,5425 ha obejmującej działkę onumerze 4814/1, wraz zprawem własności znajdujących się na niej budynków: biurowego opow. zabudowy ok. 201 m2, handlowo-usługowego opow. zabudowy ok. 380 m2, magazynu zrampą opow. zabudowy ok. 480 m2, magazynu opow. zabudowy ok. 80 m2. Na działce ustanowiona jest nieodpłatna służebność osobista przejazdu do 30.12.2019 r. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr LD10/00023687/2.
Własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej wŁowiczu przy
ul. Katarzynów 49 opow. ok. 0,4321 ha obejmującej działkę onumerze 4815/2, wraz zprawem własności znajdujących się na niej czterech budynków magazynowych: opow. zabudowy ok. 110 m2, ok. 339 m2, ok. 359 m2,
ok. 399 m2.
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta onr LD10/ 00006080/2.
Powierzchnia łączna terenu wynosi ok. 0,9746 ha.
Cena wywoławcza 1.000.000,00 zł.
- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium za nieruchomość wwysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy) na rachunek bankowy Spółdzielni wBanku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej nr 62 9288 0001 0006 2499 2000 0020 wterminie do dnia 6.05.2019 r. - decyduje data wpływu na rachunek Spółdzielni.
- Oferty należy składać na piśmie wzaklejonych kopertach bezpośrednio wsekretariacie Spółdzielni wŁowiczu, ul. Katarzynów 49, wdniu 7.05.2019 r. wgodz. 12.00-14.00.
- Każdy oferent zobowiązany jest do zapoznania się zobowiązującym regulaminem przetargu.
- Szczegółowe informacje udzielane są wsiedzibie Spółdzielni lub pod
nr tel. 606 705 475

Image things

Łowicz , Łódzkie

137 300 zł | 1,00 m2

 • cena: 137 300 zł
 • 137 300 za m2
Image things

Łowicz , Łódzkie

107 250 zł | 2 pokoje | 48,16 m2 | 4 piętro

 • cena: 107 250 zł
 • 2 227 za m2
Image things

Łowicz , Łódzkie

206 667 zł | 1,00 m2

 • cena: 206 667 zł
 • 206 667 za m2