Luboń, Żabikowo

Mieszkanie | 290 000 zł | 2 pokoje | 58,50 m2 | 1 piętro

- 13 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 290 000 zł
 • Miasto: Luboń
 • Powierzchnia: 58,50 m2
 • Województwo: Wielkopolskie
 • Cena za m2: 4 957 zł
 • Ulica: Osiedlowa 20
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 14 500 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26423X61882669
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-01 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Luboniu
62-030 Luboń, ul. Żabikowska 62
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony

na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego:

Luboń, ul. Osiedlowa 20/18o pow. użytk. 58,50 m2 – 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój, na I piętrze w budynku trzypiętrowym. Do lokalu przynależy boks piwniczny o pow. użytk. 2,18 m2.
Cena wywoławcza wynosi 290 000 zł.

Informacja o warunkach przetargu:
1. Lokal mieszkalny jest do remontu we własnym zakresie. Stan bardzo dobry.
2. Pisemne oferty należy złożyć w terminie do dnia 1.04.2019 r. do godz. 16.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu przy ul. Żabikowskiej 62 – w sekretariacie, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg na mieszkanie nr…” oraz wpłacić wadium w wysokości 5%ceny wywoławczej w kasie Spółdzielni lub na konto w PKO BP S.A. O/Luboń nr 10 1020 4027 0000 1202 0033 6354. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej wartości rynkowej, a pozostałym osobom zwrócone. Oferta powinna zawierać: imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania (lub adres do korespondencji), oferowaną kwotę oraz nr rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium oraz powinna być podpisana przez oferenta, do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.
3. Lokal mieszkalny można oglądać po uzgodnieniu telefonicznym.
4. W terminie 30 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu lub powiadomienia o wyborze oferty, osoba, której oferta zostanie wybrana, winna wnieść zaoferowaną kwotę ustaloną w drodze wyboru ofert lub w terminie 60 dni, jeśli środki z zaoferowanej kwoty będą pochodziły z kredytu bankowego.
5. Jeżeli ww. czynności nie zostaną dokonane w wymaganym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg, złoży rezygnację z ubiegania się o lokal, wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.
6. Koszt wyceny oraz sporządzenia aktu notarialnego i przeniesienia odrębnej własności lokalu ponosi osoba wygrywająca przetarg.
7. Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny wystawiony do przetargu, nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej.
8. Komisyjne otwarcie ofert ma charakter niejawny i odbędzie sięw dniu 2.04.2019 r. Informacja o wyborze oferty podana będzie do wiadomości w dziale członkowskim.
9. Zarząd Spółdzielni może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.
10. Regulamin przetargu jest do wglądu w dziale członkowskim.
11. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 618-994-680 lub 618-994-683.

Image things

Turek , Wielkopolskie

79 133 zł | Kawalerka | 40,40 m2 | 3 piętro

 • cena: 79 133 zł
 • 1 959 za m2
Image things

Wągrowiec , Wielkopolskie

65 458 zł | 62,90 m2

 • cena: 65 458 zł
 • 1 041 za m2
Image things

Gniezno , Wielkopolskie

20 700 zł | Kawalerka | 11,71 m2 | 1 piętro

 • cena: 20 700 zł
 • 1 768 za m2