Łazy, Zachodniopomorskie

Obiekt | 6 050 000 zł | 1 005,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 6 050 000 zł
 • Miasto: Łazy
 • Powierzchnia: 1 005,00 m2
 • Województwo: Zachodniopomorskie
 • Cena za m2: 6 020 zł
 • Ulica: Mieleńska 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 600 000 zł
 • Rodzaj: Obiekt
 • Numer oferty: 26420X61875643
 • Termin wpłaty wadium: 2019-05-10 - Co to znaczy?

Opis

Łazy to nadmorska miejscowość letniskowa położona w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, pomiędzy jeziorami Jamno i Bukowo. Teren Łazów został objęty obszarem chronionego krajobrazu Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego oraz częściowo wchodzi w skład obszaru Natura 2000 Jezioro Bukowo. Region charakteryzuje się unikalnymi walorami przyrodniczymi, wśród których występuje roślinność chronionych lasów bagiennych i torfowisk oraz wyjątkowe bogactwo nadmorskiej flory i fauny.

Nieruchomość znajduje się w centrum miejscowości, tuż za rondem, pomiędzy ulicą Mieleńską, a terenami wydmowymi, w odległości ok. 100 m od plaży Morza Bałtyckiego.

Opis i charakterystyka
Działka zabudowana o regularnym, prostokątnym kształcie swoim dłuższym bokiem przylega do ulicy Mieleńskiej. Bezpośrednio sąsiaduje z typową zabudową pensjonatowo-wypoczynkową, zalesionymi terenami wydmowymi oraz deptakiem spacerowym prowadzącym w kierunku plaży. Teren o konfiguracji płaskiej, na obrzeżach częściowo zadrzewiony. Nieruchomość zabudowana jest 18 budynkami, w tym 13 drewnianymi domkami wczasowymi. Pozostałe pełniły wcześniej funkcje socjalne, gastronomiczne, łaźni i schronu. Na tle zabudowy wyróżnia się usytuowany tuż przy południowej granicy działki dwukondygnacyjny, dobrze zachowany, zabytkowy budynek mieszkalny (pow. użytk. 56,36 m2).

Szczegóły oferty
Dla nieruchomości obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mielno określające przedmiotowy obszar jako tereny pod zabudową usługowo-mieszkaniową (intensywną) - „IIUM1-i”.

Image things

Łazy , Śląskie

42 750 zł | Kawalerka | 37,18 m2

 • cena: 42 750 zł
 • 1 150 za m2