Kukinia, Zachodniopomorskie

Dom | 340 050 zł | 226,23 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Michał Burzyński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2019 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kołobrzegu z siedzibą przy Katedralna 13, 78-100 Kołobrzeg, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: , położonej przy , 78-111 Kukinia, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KO1L/00005828/0.
Opis nieruchomości:
działka zabudowana nr 269 o powierzchni 0,15 ha, zabudowa: - budynek mieszkalny jednorodzinny, jednokondygnacyjny z poddaszem, konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej 226,23 m2, składający się z 6 pokoi, 2 łazienek, 2 kuchni, korytarzy, spiżarki, kotłowni, garderoby (budynek o powierzchni zabudowy 149 m2); - budynek gospodarczy + garaż, jednokondygnacyjny, konstrukcji tradycyjnej murowanej o powierzchni użytkowej 116,79 m2, powierzchni zabudowy 138 m2, składający się z garażu i pomieszczenia gospodarczego, dach drewniany kryty blachą trapezową; - budynek gospodarczy (stodoła), o powierzchni zabudowy 163 m2, budynek konstrukcji drewnianej, dach kryty eternitem; zagospodarowanie: ogrodzenie metalowe, utwardzone chodniki z kamienia, roślinność;

Suma oszacowania wynosi 453 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 340 050,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 45 340,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Kołobrzegu 85 12406508 1111 0010 5765 3113.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu mieszczącym się pod adresem: Katedralna 13, Kołobrzeg, 78-100 Kołobrzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 8671. § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Komornik Sądowy

Michał Burzyński

Image things

Białogard , Zachodniopomorskie

75 733 zł | 4 pokoje | 56,80 m2 | 1 piętro

  • cena: 75 733 zł
  • 1 333 za m2
Image things

Drawsko Pomorskie , Zachodniopomorskie

47 025 zł | Kawalerka | 33,70 m2 | 1 piętro

  • cena: 47 025 zł
  • 1 395 za m2
Image things

Łobez , Zachodniopomorskie

43 600 zł | Kawalerka | 51,20 m2

  • cena: 43 600 zł
  • 852 za m2