Połaniec, Świętokrzyskie

Mieszkanie | 113 807 zł | 4 pokoje | 74,64 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Staszowie


Zastępca Sławomir Krakowiak


Kancelaria Komornicza, Wschodnia 13, Staszów, 28-200 Staszów


tel. 15 864-23-50 / fax. 15 864-23-50


Sygnatura: KM 1392/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie Zastępca Sławomir Krakowiak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-04-2019 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Staszowie z siedzibą przy Kościuszki 2, 28-200 Staszów, pokój 133, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: /strong>, położonego przy Gen. Zajączka 8/1, 28-230 Połaniec, dla którego SĄD REJONOWY STASZÓW IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1A/00034455/7.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny nr 1, położony w Połańcu przy ulicy Gen. Zajączka 8, na parterze, stanowiący odrębną nieruchomość, składający się z czterech pokoi, kuchni, łazienki z w.c i przedpokoju o łącznej powierzchni 74,64 m.kw. Do lokalu przynależy piwnica 7,30 m.kw.


Suma oszacowania wynosi 151 743,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 113 807,25 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 174,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. Oddział Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Zastępca Sławomir Krakowiak  • cena: 80 000 zł
  • 80 000 za m2
Image things

Jędrzejow , Świętokrzyskie

151 970 zł | 1,00 m2

  • cena: 151 970 zł
  • 151 970 za m2
  • cena: 551 000 zł
  • 900 za m2