Aleksandrów Kujawski, Kujawsko-Pomorskie

Mieszkanie | 58 500 zł | 2 pokoje | 43,08 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim


Beata Maria Miazga


Kancelaria Komornicza, Narutowicza 1, Aleksandrów Kujawski , 87-200 Aleksandrów Kujawski


tel. 54 4251962 / fax.


Sygnatura: Km 173/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Beata Maria Miazga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-04-2019 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą przy Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój 103, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Okrzei 14/4, 87-700 Aleksandrów Kujawski, dla której Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WL1A/00036716/8.


Suma oszacowania wynosi 78 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 500,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO bp SA Oddział 1 w Ceichocinku 27 1020 5200 0000 4102 0046 3273.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin Godziny oględzin
28.03.2019 10:00 - 10:15

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim mieszczącym się pod adresem: Narutowicza 16, Aleksandrów Kujawski, 87-700 Aleksandrów Kujawski.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Beata Maria MiazgaImage things

Toruń , Katarzynka

508 000 zł | 1,00 m2

  • cena: 508 000 zł
  • 508 000 za m2
Image things

Grudziądz , Kujawsko-Pomorskie

119 000 zł | 3 pokoje | 81,10 m2 | 1 piętro

  • cena: 119 000 zł
  • 1 467 za m2
Image things

Kruszwica , Kujawsko-Pomorskie

600 000 zł | 178,00 m2

  • cena: 600 000 zł
  • 3 371 za m2