Nowe Marzy, Kujawsko-Pomorskie

Dom | 332 000 zł | 107,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą


Piotr Pawelczyk


Kancelaria Komornicza, ul. Kopernika 5, Świecie, 86-100 Świecie


tel. 523312665 / fax. 523312665


Sygnatura: Km 873/16


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu n/Wisłą Piotr Pawelczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-04-2019 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu n/Wisłą z siedzibą przy ul.Sądowa 12, 86-100 Świecie, pokój 24, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: , położonej przy Nowe Marzy 24 B, 86-134 Dragacz, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1S/00058372/2.
Opis nieruchomości:
Działka o numerze geodezyjnym 148/11 o powierzchni 0,9841 ha bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, z ustanowionym prawem przejazdu i przechodu na działce nr 158/5 w pasie o długości 120 mb i szerokości 6 mb do granicy z działką nr 148/6. Na przedmiotowej działce znajduje się budynek mieszkalny, parterowy z użytkowym poddaszem, podpiwniczony, kryty dachówką, ocieplony styropianem z elewacją zewnętrzną. Ściany z pustaków suporex. Budynek oddany do użytku w 2013, wyposażony w instalację elektryczną, wodną oraz kanalizację. Szambo znajduje się na działce nr 148/12, nie stanowiące własności dłużniczki. Woda doprowadzona do budynku z ujęcia prywatnego, nie stanowiące własności dłużniczki, z działki nr 148/12. Energia elektryczna dostarczona przewodem podziemnym z sąsiedniej nieruchomości nie stanowiącej własności dłużniczki, brak uregulowanego poboru energii przez dłużniczkę. Ponadto na działce usytuowane są 2 budynki gospodarcze o konstrukcji drewnianej, pokryte blachą o dachach dwuspadowych, nie ujawnione w kartotece budynków.
W dziale III wpisana służebność osobista mieszkania na rzeczpolegająca na prawie bezpłatnego i dożywotniego korzystania z samodzielnego salonu wraz z aneksem kuchennym, samodzielnej sypialni, samodzielnej łazienki, samodzielnego przedpokoju położonych na parterze o łącznej powierzchni użytkowej 107m2, samodzielnego wejścia do budynku mieszkalnego , korzystanie z tarasu położonego nad piwnicą o powierzchni 45m2, pomieszczenia w piwnicy o powierzchni 45m2 wraz z prawem swobodnego poruszania się po całej nieruchomości, korzystania ze wszystkich pozostałych pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku. Wartość służebności została określona przez biegłego na kwotę 55.000,00zł.


Suma oszacowania wynosi 498 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 332 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 800,00 zł.najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.  Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 15 10205011 0000 9902 0181 0092.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Do licytanta mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2003r. Nr 64 poz. 592 z póżn. zmianami).


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. Komornik Sądowy


Piotr PawelczykImage things

Nowe Marzy , Kujawsko-Pomorskie

332 000 zł | 107,00 m2

  • cena: 332 000 zł
  • 3 103 za m2