Łaziska Górne, Opolskie

Mieszkanie | 192 900 zł | 70,29 m2

- 4 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 192 900 zł
 • Miasto: Łaziska Górne
 • Powierzchnia: 70,29 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 2 744 zł
 • Ulica: Dworcowa 26
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 19 000 zł
 • Rodzaj: Mieszkanie
 • Numer oferty: 26303X61601629
 • Termin wpłaty wadium: 2019-03-14 - Co to znaczy?

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa „HUTNIK” ul. Dworcowa 26 w Łaziskach Górnych

ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych

położonych w budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych

Mieszkanie „C”
70,29
Cena wywoławcza: 192.900,00

astrzeżenie: Oferent przed przystąpieniem do złożenia oferty w przetargu powinien zapoznać się
„ZASADAMI sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych”,
które otrzymać można w Spółdzielni oraz opublikowane są stronie internetowej www.smhutnik.laziska.plOferta powinna być złożona na formularzu stanowiącym załącznik do w/w zasad. Formularz można odebrać w sekretariacie Spółdzielni lub pobrać do wydruku ze strony internetowej www.smhutnik.laziska.pl. (pobierz)
Oferty należy składać w Spółdzielni do dnia 14 marca 2019r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 marca 2019r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółdzielni.
Wadium należy wnosić przelewem na rachunek bankowy Spółdzielni: ING Bank Śląski nr 29 1050 1634 1000 0007 0179 3960 nie później niż dzień przed datą przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie oferentom, którzy przetarg przegrali, na konto bankowe wskazane przez oferenta, po zakończeniu przetargu.
Wniesienie wadium oznacza, iż oferent zapoznał się z treścią „ZASAD sprzedaży prawa odrębnej własności nowopowstałych lokali mieszkalnych położonych w budynku przy ul. Dworcowej 26 w Łaziskach Górnych”.
Nabywca ma obowiązek pokrycia kosztów związanych z ustaleniem wartości lokalu oraz wszystkich kosztów zawarcia umowy sprzedaży.
Zarząd Spółdzielni może odwołać lub unieważnić przetarg w całości lub części bez podania przyczyny.

Image things

Łaziska Górne , Śląskie

163 100 zł | 58,09 m2

 • cena: 163 100 zł
 • 2 808 za m2
Image things

Łaziska Górne , Śląskie

1 zł | 1 400,70 m2

 • cena: 1 zł
 • 0 za m2