Szymonków, Opolskie

Dom | 14 000 zł | 82,17 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 14 000 zł
 • Miasto: Szymonków
 • Powierzchnia: 82,17 m2
 • Województwo: Opolskie
 • Cena za m2: 170 zł
 • Ulica:
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 1 400 zł
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 26289X61568841
 • Termin wpłaty wadium: 2019-04-08 - Co to znaczy?

Opis

Ogłasza III-ci przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Szymonkowie

wolnej od obciążeń i zobowiązań .

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2019 roku o godzinie 9 00 i obejmuje działkę nr 56 o pow. 0,17ha ,ujawnioną w KW nr OP1U/00010332/9 . Wieś Szymonków nie posiada planu zagospodarowaniaprzestrzennego, a w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołczyn, nieruchomość przeznaczona jest na cele zabudowy jednorodzinnej .

Na działce znajduje się budynek o pow. mieszkalnej 82,17m2 w zabudowie wolnostojącej ,jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, dach dwuspadowy kryty dachówką,stolarka okienna i drzwiowa drewniana,posadzki wyłożone deskami i wylewką cementową. Stan techniczny budynku zły .- cena wywoławcza 14 000,00 zł ,Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium,w wysokości 10% ceny wywoławczej , na każdą nieruchomość oddzielnie , w kasie tut. Urzędu, lub na konto bankowe 40 8876 0009 0000 1036 2000 0001 BS Wołczyn

w terminie do dnia 8 kwietnia 2019 roku . Za zachowanie terminu wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy .

Wadium zwraca się osobom , które przetargu nie wygrały niezwłocznie, nie później jednak niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności .

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu, wpłaca się do kasy tut. Urzędu

Miejskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej , który zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca ponosi również koszty sporządzenia dokumentacji szacunkowej oraz

koszty sporządzenia umowy notarialnej.

Burmistrz Wołczyna w uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu.

Dodatkowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołczynie, pokój nr 30, telefon 77/4188424 w. 213.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie www.bip.wolczyn.pl oraz www.wolczyn.pl w zakładce Nieruchomości w dniach od 7 marca 2019 roku do 6 kwietnia 2019 roku.

Image things

Głuchołazy , Opolskie

260 000 zł | 121,21 m2

 • cena: 260 000 zł
 • 2 145 za m2
Image things

Byczyna , Opolskie

114 750 zł | 3 pokoje | 65,29 m2 | 1 piętro

 • cena: 114 750 zł
 • 1 758 za m2
Image things

Grodków , Opolskie

65 333 zł | 3 pokoje | 49,41 m2 | 4 piętro

 • cena: 65 333 zł
 • 1 322 za m2