Wysokie, Lubelskie

Obiekt | 63 267 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-05-2019 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XII, odbędzie się druga licytacja:


- nieruchomości należącej do dłużnika: położonej przy ,SŁUPECZNO, 23-145 WYSOKIE, dla której SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z/S W ŚWIDNIKU prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00233229/1.
Opis nieruchomości:
DZIAŁKA NR 111/23 O POW. 5 400 M2 PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ – DZIAŁKA NR EWID. 111/23 O POW. 5 400 M2 ZABUDOWANA BUDYNKIEM SZKLARNI, BUDYNKIEM STAREJ KOTŁOWNI, KOMINA I WC W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM POŁOŻONA NA GRUNTACH WSI SŁUPECZNO, GMINA WYSOKIE. DZIAŁKA NR EWID. 111/23: DZIAŁKA GRUNTU NR 111/23 O POWIERZCHNI 5 400 M2 ZABUDOWANA JEST ZESPOŁEM TRZECH SZKLARNI, BUDYNKIEM STAREJ KOTŁOWNI I UBIKACJI. NIERUCHOMOŚĆ KSZTAŁTEM PRZYPOMINA SZEROKI PROSTOKĄT O LEKKIM ODCHYLENIU LEWEJ KRAWĘDZI BOKU, KSZTAŁT W ŚWIETLE NIERUCHOMOŚCI TEGO RODZAJU MOŻNA UZNAĆ JAKO REGULARNY. TEREN DZIAŁKI NIE JEST OGRODZONY, PLAC WOKÓŁ SZKLARNI JAK I SAME SZKLARNIE WRAZ Z ZABUDOWĄ – ZANIEDBANY, ZDEWASTOWANY, ZAROŚNIĘTY TRAWĄ, CHWASTAMI, DRZEWAMI WYROŚNIĘTYMI Z SAMOSIEWU. TEREN POZA PLACEM ZAGOSPODAROWANYM SZKLARNIĄ STANOWI CZĘŚCIOWO GRUNT LEŚNY. NIERUCHOMOŚĆ OD WIELU LAT NIE JEST UŻYTKOWANA I WYMAGA PRZEPROWADZENIA PRAC PORZĄDKOWYCH. OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIE I ESTETYKA DZIAŁKI NIEKORZYSTNA. PRZEZ WYCENIANĄ NIERUCHOMOŚĆ PRZEBIEGAJĄ SIECI UZBROJENIA TERENU: ELEKTRYCZNA NAPOWIETRZNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA PRZEBIEGA WZDŁUŻ DROGI ASFALTOWEJ PO PRZECIWNEJ STRONIE DZIAŁKI. ZESPÓŁ SZKLARNI – SZKLARNIA Z SIATKĄ MODULARNĄ 6,0 X 51,0 M TWORZY PARTEROWY WOLNOSTOJĄCY BUDYNEK SKŁADAJĄCY SIĘ Z TRZECH SEGMENTÓW PRZYLEGAJĄCYCH DO SIEBIE DŁUŻSZYMI BOCZNYMI ŚCIANAMI O WYMIARACH 18,0 X 51,0 M W KONSTRUKCJI STALOWEJ W SZTYWNYCH WĘZŁACH. POŁACIE DACHU ZE SZKŁA HARTOWANEGO. ŚCIANY WYKONANE SĄ ZE SZKŁA ZWYKŁEGO OSADZONEGO W SZCZEBLACH STALOWYCH OPARTYCH NA RYGLACH I PŁATWIACH. BUDYNEK WYPOSAŻONY BYŁ W INSTALACJĘ WODNĄ – PODLEWANIE KROPELKOWE, C.O. - Z KOTŁOWNI, ELEKTRYCZNĄ OŚWIETLENIOWĄ. OBECNIE BRAK INSTALACJI W BUDYNKU, WIDOCZNE PĘKNIĘCIA SZKŁA, BRAK ELEMENTÓW SZKŁA NA DACHU I ŚCIANACH BOCZNYCH. SZKLARNIA ZOSTAŁA ODDANA DO UŻYTKU W 1990 R., POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1 000 M2, POWIERZCHNIA ZABUDOWY 918 M2. BUDYNEK KOTŁOWNI – OBIEKT KONSTRUKCJI MUROWANEJ, AKTUALNIE BEZ DACHU, CZĘŚCIOWEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (WIDOCZNE FUTRYNY DREWNIANE) I WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO. POSIADA JEDNĄ KONDYGNACJĘ NADZIEMNĄ I WYSOKIE PODPIWNICZENIE. W KONDYGNACJI NADZIEMNEJ WIDOCZNE DWA ODDZIELNE POMIESZCZENIA DO KTÓRYCH PROWADZĄ ZEWNĘTRZNE SCHODY BETONOWE. INSTALACJI BRAK. STAN TECHNICZNO – UŻYTKOWY BARDZO SŁABY, OBIEKT OPUSZCZONY OD WIELU LAT ZE ZNACZNYMI UBYTKAMI. POWIERZCHNIA OGÓLNA 105 M2, POWIERZCHNIA ZABUDOWY 6,80 X 9,00 = 61,20 M2. KOMIN – KOMIN PRZY KOTŁOWNI O KONSTRUKCJI MUROWANEJ Z CEGŁY, POPĘKANY. UBIKACJA – OBIEKT WOLNOSTOJĄCY PARTEROWY O KONSTRUKCJI TRADYCYJNEJ – MUROWANY Z BELITU BEZ TYNKÓW. STROPODACH JEDNOSPADOWY DREWNIANY Z POKRYCIEM PAPĄ. POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1,20 X 1,50 = 1,80 M2. NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH OGLĘDZIN STWIERDZONO, IŻ WSZYSTKIE BUDYNKI ZARÓWNO SZKLARNI, JAK I KOTŁOWNI ZNAJDUJĄCE SIĘ NA DWÓCH NIERUCHOMOŚCIACH (DZIAŁCE NR 111/23, 111/25) OD WIELU LAT SĄ NIEUŻYTKOWANE, BEZ OGRZEWANIA, ZNISZCZONYMI CZĘŚCIOWO POKRYCIAMI DACHOWYMI I OBUDOWĄ ŚCIAN BOCZNYCH, ZDEWASTOWANYMI I ODCIĘTYMI INSTALACJAMI, STOLARKĄ OKIENNA I DRZWIOWĄ. WIDOCZNA POSTĘPUJĄCA DEWASTACJA STANU WEWNĘTRZNEGO I USZKODZENIA STRUKTURALNE BUDYNKÓW. Licytant przystępujący do przetargu nieruchomości powinien spełniać następujące warunki określone w ustawie z dnia 11.04.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ze zm.

Suma oszacowania wynosi 94 900,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63 266,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 490,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Image things

Łęczna , Lubelskie

321 667 zł | 1,00 m2

  • cena: 321 667 zł
  • 321 667 za m2
Image things

Lublin , Lubelskie

121 579 zł | 2 pokoje | 33,18 m2 | 7 piętro

  • cena: 121 579 zł
  • 3 664 za m2
Image things

Parczew , Lubelskie

1 130 400 zł | 1 193,40 m2

  • cena: 1 130 400 zł
  • 947 za m2