Kędzierzyn-Koźle, Opolskie

Obiekt | 507 420 zł | 2 817,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk masy upadłości JTB Global Technology sp. z o.o. sprzeda z wolnej ręki na podstawie art. 311 Prawa upadłościowego : nieruchomość gruntową (zabudowaną konstrukcją stalową hali) stanowiącą przedmiot prawa użytkowania wieczystego do 05.12.2089 r. o powierzchni 2.817 m2, oznaczona w ewidencji gruntów, jako działka 602/394, AM-5, położona w miejscowości Kędzierzyn-Koźle, gmina Kędzierzyn-Koźle, powiat kędzierzyńsko-kozielski, województwo opolskie, opisana w Księdze wieczystej nr OP1K/00053379/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, V Wydział Ksiąg Wieczystych

– za cenę nie niższą niż 507.420,00 zł netto (plus podatek VAT),Warunkiem uczestnictwa w sprzedaży jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert.

Regulamin sprzedaży dostępny jest w kancelarii syndyka.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 713390241, 698934460 w dni powszednie w godz. od 9.00 do 15.00 lub wysyłając zapytanie na adres: [email protected]

Oferty zgodne z wymogami regulaminu sprzedaży należy składać w terminie do 08.04.2019 r. (liczy się data wpływu) na adres: 53-201 Wrocław, ul. Gen. J. Hallera 157 lok. 29.

Syndyk zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia sprzedaży bez podania przyczyn.

Image things

Kędzierzyn-Koźle , Koźle

112 500 zł | 3 pokoje | 65,70 m2 | 4 piętro

  • cena: 112 500 zł
  • 1 712 za m2