Śmiechowice, Opolskie

Obiekt | 160 667 zł | 1 380,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Adam Piecuch Zastępca Asesor Mateusz Dobrakowski (tel. 77 416 50 22) ogłasza, że: dnia 02-04-2019r. o godz.10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej budynek hodowlany w gospodarstwie rolniczym, położonym w Śmiechowicach w Gminie Lubsza na działce nr 169/4 o powierzchni 2,1475ha przy czym część działki na której zlokalizowany jest budynek posiada areał 0,8849ha. Pozostała część działki to grunty klasy RIVb-0,6106 ha oraz RV-0,6520 ha. Na części działki zabudowanej posadowiony jest budynek hodowlany do tuczu trzody chlewnej. Budynek wzniesiono po 1997roku w systemie tradycyjnym, jako

parterowy, murowany z dachem dwuspadowym o małym stopniu nachylenia połaci dachowych.

Powierzchnia zabudowy budynku-1512,00m2, powierzchnia użytkowa - 1380,00m2.

położonej: 49-314 Śmiechowice, Śmiechowice 37A,

dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego W Brzegu prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1B/00031255/0


Suma oszacowania wynosi 241 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 160 667,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 100,00zł.

Rękojmię należy wpłacać na konto komornika:

ING Bank Śląski SA O. w Nysie ul. Piastowska 33,

51 10501490 1000 0092 6092 8941

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W związku z wejściem w życie 30 kwietnia 2016r znowelizowanej ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r o ukształtowaniu ustroju rolnego ( Dz.U.2016r poz.2052 ze zm) informuję, iż zgodnie z art. 2a ust.1 nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niz wymienione w ust.1 i ust 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w ust.3 pkt 2-4 , może nastąpić za zgodą Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Opolu, 45-068 Opole, ul. 1-go Maja 6 W związku z powyższym przystępujący do przetargu winni posiadać w dniu licytacji aktualne zaświadczenie potwierdzające status rolnika indywidualnego.
Zastępca Komornika Sądowego


Asesor Mateusz Dobrakowski


UWAGA ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO !!!

Aktualny rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A.

nr.: 51 10501490 1000 0092 6092 8941

Image things

Kluczbork , Opolskie

29 813 zł | 2 pokoje | 42,96 m2 | 1 piętro

  • cena: 29 813 zł
  • 694 za m2
Image things

Popielów , Opolskie

200 019 zł | 1,00 m2

  • cena: 200 019 zł
  • 200 019 za m2
Image things

Opole , Opolskie

143 573 zł | 59,60 m2

  • cena: 143 573 zł
  • 2 409 za m2