Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Dłużyna, zachodniopomorskie

77 831 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 56,53 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie

Inga Krajewska

Kancelaria Komornicza, Parkowa 3A, Gryfino, 74-100 Gyfino

tel. 914162979 / fax. 914162979

Sygnatura: Km 1159/21


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryfinie Inga Krajewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-04-2023 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Gryfinie z siedzibą przy Grunwaldzka 8, 74-100 Gryfino, pokój 8, odbędzie się druga licytacja rodzaj nieruchomości:  lokalu mieszkalnego należącego/ej do dłużnika: xx, Dłużyna 13/2, 74-110 Banie, położonego przy Dłużyna 13/2, 74-110 Banie, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Gryfinie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Suma oszacowania wynosi 116 746,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 77 830,67 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 674,60 zł.

    dodatkowe informacje: lokal mieszkalny nr 2 o pow. 56,53m2 wraz z udziałem 25/100 w częściach wspólnych budynku, współwłasności działki gruntu i budynku gospodarczego objętych księgą wieczystą SZ1Y/00028365/


      Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 10% sumy oszacowania nieruchomości - w gotówce, którą należy wpłacić w kancelarii komornika w dniu poprzedzającym dzień licytacji albo złożyć w książeczce oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można także uiścić we wskazanym powyżej terminie na konto  komornika:
Bank Polska Kasa Opieki SA I O. w Gryfinie 62124038551111000044786485
( decyduje chwila wpływu rękojmi na konto komornika ).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Przy licytacji będą zachowane ustawowe warunki licytacyjne, jeżeli dodatkowym publicznym obwieszczeniem nie będą podane do wiadomości warunki odmienne. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość będzie można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika. Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

                                                                                                                                     Komornik Sądowy


Inga Krajewska


Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

685 300 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 150,70 m2 | 3 piętro

  • cena: 685 300 zł
  • 4 547 za m2
Image things

Wyszobór, zachodniopomorskie

13 100 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 13 100 zł
  • 13 100 za m2
Image things

Wyszobór, zachodniopomorskie

28 800 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 17,00 m2

  • cena: 28 800 zł
  • 1 694 za m2