Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Ryczów, małopolskie

287 250 zł | Dom | 129,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 287 250 zł
 • Miasto: Ryczów
 • Powierzchnia: 129,00 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 2 227 zł
 • Ulica: Starowiejska 27
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 38 300 zł
 • Numer oferty: 261607X612683597
 • Termin wpłaty wadium: 03-04-2023 - Co to znaczy?

OpisKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: [email protected]
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 2426/08, KM 1336/10, KM 1115/11, KM 508/19, KM 842/06


w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 2426/08
Wadowice, dnia 2023-02-14
O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 04.04.2023 roku o godz. 10:10 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Ryczów, stanowiącej własność dłużnika xx posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowice nr XXXX/XXXXXXXX/X. Przedmiotem licytacji sa działki nr 269 i 884/1 o łącznej pow. 8027m2. 
Działka 269 o pow. 5694m2 - grunt nie zabudowany, w kompleksie łąk. Znajduje się w pasie 40m od drogi na terenach z prawem zabudowy /p=640m2/, w pozostałym zakresie na terenach ZK – tereny zadrzewione i zakrzewione zieleni  nie urządzonej.  Dojazd do nieruchomości drogą gminną – ulica Brzegowa. Brak uzbrojenia. Na działce nr 881/1 znajduje się zabudowa mieszkalno gospodarcza o numerze adresowym Ryczów ulica Starowiejska 27. Grunt w terenach wiejskich silnie zurbanizowanych, w sąsiedztwie zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Uzbrojenie :sieć energetyczna, wodociąg gminny, sieć gazowa. Budynek mieszkalny, jednorodzinny, wolnostojący, nie podpiwniczony, parterowy z wysokim przyziemiem mieszkalnym, bez podpiwniczenia ok. 20 letni, o pow. użytkowej 129m2. Budynek murowany w technologii tradycyjnej z pustaka gazobetonowego, na fundamencie i ścianach fundamentowych betonowych, stropy i klatka schodowa żelbetowe wylewane na budowie, komin murowany z cegły pełnej. Dach pokryty eternitem na więźbie dachowej drewnianej dwuspadowej, stolarka drewniana zespolona tzw. „szwedzka”. Budynek bez odchyleń od poziomu i pionu konstrukcji budynku, bez zawilgoceń i spękań. Remonty prowadzone na bieżąco według potrzeb. W ostatnim czasie wymieniono okna. W zakresie wykończeń część posadzek z paneli jest nowa, malowania wykonywanie na bieżąco, trwała zabudowa kuchni po wymianie, drzwi, piec CO.  Architektura budynku typowa dla wieku powstania, aktualnie nie modna. Ogólny stan techniczno-użytkowy zadowalający. Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 383.000,00-zł. zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 287.250,00-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 38.300,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację. Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 761/18 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach protokół opisu i oszacowania.
                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
               Łukasz Kołodziejczyk
           

Image things

Ryczów, śląskie

1 470 000 zł | Działka | 2.375 ha.

 • cena: 1 470 000 zł