Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Kraków, Prądnik Czerwony

207 882 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 63,69 m2 | Parter

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 207 882 zł
 • Miasto: Kraków
 • Powierzchnia: 63,69 m2
 • Województwo: małopolskie
 • Cena za m2: 3 264 zł
 • Ulica: Pilotów 2D
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 27 718 zł
 • Numer oferty: 261385X612163673
 • Termin wpłaty wadium: 26-04-2023 - Co to znaczy?

Opis


O B W I E S Z C Z E N I E
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Szymon Herda zawiadamia, że w dniu 27 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 w sali nr B-103 odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości opissanej jako: udział w wysokości 1/2 cześci w lokalu mieszkalnym nr 2 położonym w budynku wielorodzinnym nr 2D w Krakowie przy ulicy Pilotów, objęty księgą wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości zawiera oparat szacunkowy znajdujący się do wglądu w kancelarii komornika. Operat może być także udostępniony drogą mailową.

Należący do dłużnika udział w tej nieruchomości jest oszacowany na kwotę 277176,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 207882,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 27717,60 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być wpłacona na rachunek bankowy komornika nr 66 8619 0006 0030 0325 8033 0001, złożona w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w dniu 24 kwietnia 2023 r o godz. 12.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Akta postępowania egzekucyjnego będzie można przeglądać począwszy od dnia 25-04-2023 roku w sekretariacie Wydziału VI Cywilnego Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. 

K O M O R N I K
Szymon Herda

POUCZENIE
Zgodnie z art. 767 k.p.c. na czynności komornika przysługuje skarga, którą wnosi się do komornika sądowego który dokonał zaskarżonej czynności. Skargę wnosi się w terminie tygodniowym od dnia czynności, gdy strona lub inna osoba była przy niej obecna lub była o jej terminie zawiadomiona, w innych przypadkach od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynności, a w braku zawiadomienia - od dnia powzięcia wiadomości o dokonanej czynności. Skarga na czynność komornika powinna czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz określać zaskarżoną czynność lub czynność, której zaniechano, jak również wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem (art. 767§ 3 k.p.c.). Skarga nie przysługuje na zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, na zawiadomienie o terminie czynności oraz na uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług (art. 767 § 1¹ k.p.c.).
Image things

Kraków, Podgórze

664 000 zł | Mieszkanie | 61,39 m2

 • cena: 664 000 zł
 • 10 816 za m2
Image things

Kraków, Podgórze

260 950 zł | Mieszkanie | 24,54 m2

 • cena: 260 950 zł
 • 10 634 za m2
Image things

Kraków, małopolskie

820 000 zł | Działka | 0.087 ha.

 • cena: 820 000 zł