Olsztyn, warmińsko-mazurskie

155 138 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 72,60 m2 | 3 piętro

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 155 138 zł
 • Miasto: Olsztyn
 • Powierzchnia: 72,60 m2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Cena za m2: 2 137 zł
 • Ulica: Mieczysława Orłowicza 8
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 20 685 zł
 • Numer oferty: 261050X611379103
 • Termin wpłaty wadium: 24-04-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Michał Krokowski

Kancelaria Komornicza, Mrongowiusza 4/4,  Olsztyn ,   10-537 Olsztyn

tel. 89 519 05 47 / fax. 

Sygnatura: Km 1512/22


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Olsztynie Michał Krokowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-04-2023 o godz. 14:00  w budynku Sądu Rejonowego w Olsztynie z siedzibą przy ul.Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn , pokój 223,  odbędzie się pierwsza licytacja

ułamkowej części nieruchomości, której  właścicielem jest s   położonej przy  ul. Mieczysława Orłowicza 8/90, 10-684 Olsztyn , dla której  Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Dąbrowszczaków 44, Olsztyn, 10-543 Olsztyn)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 206 850,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 155 137,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 685,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP PARIBAS 24160014621839114010000001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. ul.Dąbrowszczaków 44, Olsztyn , 10-543  Olsztyn .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Michał KrokowskiImage things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

300 450 zł | Mieszkanie | 62,97 m2 | 3 piętro

 • cena: 300 450 zł
 • 4 771 za m2
Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

24 000 zł | Garaż | 1,00 m2

 • cena: 24 000 zł
 • 24 000 za m2
Image things

Olsztyn, warmińsko-mazurskie

56 666 zł | Garaż | 1,00 m2

 • cena: 56 666 zł
 • 56 666 za m2