Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Chełmno, kujawsko-pomorskie

69 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 27,67 m2

- 52 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 69 000 zł
 • Miasto: Chełmno
 • Powierzchnia: 27,67 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 2 494 zł
 • Ulica: Toruńska8
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 900 zł
 • Numer oferty: 260621X610374385
 • Termin wpłaty wadium: 12-04-2023 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Miasta Chełmna

w oparciu o art. 13 ust.1, art. 25 ust.1, art. 37 ust. 1, art. 38,art. 39 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2023 r., poz.344 t.j./.

ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony

polegający na sprzedaży prawa własności lokalu mieszkalnego nr 7 o pow. 27,67 m2 /w skład którego wchodzi 1 pokój z aneksem kuchennym o pow. 13,75 m2, 2 pokój o pow. 13,92 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym wc o pow. 0,88 m2 poza lokalem usytuowanym na parterze budynku głównego/. Lokal jest przeznaczony do generalnego remontu, położony na parterze oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Chełmnie przy ul. Toruńskiej 8, stanowiący własność Gminy Miasto Chełmno wraz z udziałem wynoszącym 2855/33089 części w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 449 o pow.0,0458 ha, obręb 1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KW XXXX/XXXXXXXX/X, stanowiąca współwłasność Gminy Miasto Chełmno.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmna obszar, na którym znajduje się w/w nieruchomość oznaczony jednostką strukturalną 9.6.MW/U przeznaczony jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
Budynek położony przy ul. Toruńskiej 8 ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków i położony na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, uznanym za pomnik historii.

Cena wywoławcza wynosi 69.000,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100)

Cena wywoławcza w/w nieruchomości obejmuje cenę udziału wynoszącego 2855/33089 w częściach wspólnych budynku wraz ze sprzedażą prawa własności ułamkowej części gruntu pod budynkiem.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /Dz.U.2022.931 z późn.zm/ sprzedaż lokalu wraz ze sprzedażą udziału w gruncie i w nieruchomości wspólnej jest zwolniona z podatku VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2023 roku o godz. 10.00 w sali nr 102 Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 6.900,00 zł w kasie Urzędu Miasta w Chełmnie przy ul. Dworcowej 1 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Chełmnie – Bank Millennium 88 1160 2202 0000 0003 3297 0926 najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2023 roku. Wskazany termin jest terminem zaksięgowania środków na rachunku bankowym w/w Urzędu.

Osoby przystępujące do w/w przetargu są zobowiązane do zapoznania się z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącymi nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu.
Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest w żaden sposób obciążona oraz nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg przeprowadzony będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /t.j. Dz.U.z 2021 r.,poz.2213/ oraz Zarządzenia: Nr 146/2022 Burmistrza Miasta Chełmna z dnia 8 listopada 2022 roku.

Historyczne ceny

Image things

Chełmno, kujawsko-pomorskie

56 410 zł | Działka | 0.0845 ha.

 • cena: 56 410 zł
Image things

Chełmno, wielkopolskie

86 100 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 57,00 m2

 • cena: 86 100 zł
 • 1 511 za m2