Wolsztyn, wielkopolskie

159 720 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 52,00 m2

- 60 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 159 720 zł
 • Miasto: Wolsztyn
 • Powierzchnia: 52,00 m2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Cena za m2: 3 072 zł
 • Ulica: Konopnickiej 3
 • Liczba pokoi: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 21 300 zł
 • Numer oferty: 260563X610238549
 • Termin wpłaty wadium: 25-04-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wolsztynie

Beata Cichy

Kancelaria Komornicza, Poznańska 14,  Wolsztyn,   64-200 Wolsztyn

tel. 68 347 42 24 / fax. 68 347 42 24

Sygnatura: Km 107/20


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wolsztynie Beata Cichy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  26-04-2023 o godz. 09:40  w budynku Sądu Rejonowego w Wolsztynie z siedzibą przy Mickiewicza 2, 64-200 Wolsztyn,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest xx   położonego przy  ul. Konopnickiej 3/29, 64-200 Wolsztyn , dla którego  Sąd Rejonowy w Wolsztynie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Poniatowskiego 5, Wolsztyn, 64-200 Wolsztyn)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Suma oszacowania wynosi 212 950,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 159 720,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Santander Bank Polska O/ Wolsztyn 95 1090 1607 0000 0001 2096 2555.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Mickiewicza 2, Wolsztyn, 64-200  Wolsztyn.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Beata CichyHistoryczne ceny

Image things

Zakrzewo, wielkopolskie

220 000 zł | Działka | 0.065 ha.

 • cena: 220 000 zł
Image things

Gniezno, wielkopolskie

128 744 zł | Działka | 0.1293 ha.

 • cena: 128 744 zł
Image things

Skoki, wielkopolskie

80 000 zł | Działka | 0.0485 ha.

 • cena: 80 000 zł