Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Jelenia Góra, dolnośląskie

47 693 zł | Dom | 1,00 m2

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Mariusz Kopeć

Kancelaria Komornicza nr V w Jeleniej Górze; 58-500 Jelenia Góra, ul. Zamenhofa 3/1

tel.: 75 76 470 25, fax: , www.komornikkopec.pl, email

konto: Bank BGŻ BNP Paribas SA 08 2030 0045 1110 0000 0082 8050 KOD SWIFT: GOPZPLPW

Sygn. akt Km 614/15

Jelenia Góra, dnia 09-03-2023

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w
Jeleniej Górze Mariusz Kopeć zawiadamia na podst. art. 953 kpc w
związku z art. 955 kpc,, że w dniu 18-05-2023 r. o godz. 14:30 w
Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21 ( sala nr 124
).

o d b ę d z i e s i ę

I L I C Y T A C J A

udziału 1/8 w nieruchomości gruntowej
zabudowanej, działka nr 145, położonej w Jeleniej Górze, przy ul.
Struga 25B, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej
Górze prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.

W/w udział w nieruchomości stanowi własność dłużnika ccz

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 508 740,00 zł

Udział 1/8 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 63 590,00 zł.

Cena wywołania udziału 1/8 w nieruchomości wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 47 692,50 zł.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 6 359,00 zł.

Najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię należy złożyć w gotówce, na
konto t/j BGŻ S.A. Jelenia Góra nr 08203000451110000000828050 albo
książeczce oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego,
zaopatrzone w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego
wkładu stosownie do prawomocnego Postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać na dwa
tygodnie przed dniem licytacji, w tych też dniach można przeglądać
operat szacunkowy nieruchomości znajdujący się w Kancelarii Komornika w
aktach sprawy.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą
do przeprowadzenia licytacji i przysądzeniu na własność na rzecz nabywcy
bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą
dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów
razem z nią zajętych do egzekucji i uzyskały w tym zakresie
orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa
dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez
złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone
najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem licytacji , nie będą uwzględnione
w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się
postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

 

MARIUSZ KOPEĆ

Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

40 000 zł | Lokal Użytkowy | 12,70 m2

  • cena: 40 000 zł
  • 3 150 za m2
Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

164 000 zł | Działka | 0.1144 ha.

  • cena: 164 000 zł
Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

180 000 zł | Działka | 0.0836 ha.

  • cena: 180 000 zł