Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Józefosław, mazowieckie

546 558 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie

Paweł Kowalczyk Kancelaria Komornicza nr X w Piasecznie

Kancelaria Komornicza, Kościuszki 27 A,  Piaseczno,   05-500 Piaseczno

tel. 22 7502407 / fax. 22 7501750

Sygnatura: Km 50/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Piasecznie Paweł Kowalczyk Kancelaria Komornicza nr X w Piasecznie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  04-04-2023 o godz. 13:40  w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie z siedzibą przy Kościuszki 14, 05-500 Piaseczno, pokój 210,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest xx  położonej przy  ul. Osiedlowa 29 A,Józefosław,  05-500 Piaseczno , dla której  Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Kościuszki Tadeusza 14, Piaseczno, 05-500 Piaseczno)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana, którą stanowi działka nr ew. 139/49 obręb 0019 Józefosław, gm. Piaseczno, o powierzchni 615 m2 położona 05-500 Piaseczno, ul. Osiedlowa 29 A, Józefosław, dla której Sąd Rejonowy w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X. Działka ewidencyjna 139/49 z obrębu 0019 położona jest w miejscowości Józefosław. Zabudowę sąsiednią stanowią budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej realizowane w różnym okresie (od okresu lat 70-tych XX wieku do dnia dzisiejszego). Dojazd do nieruchomości możliwy drogą krajową nr 79 z Warszawy do Piaseczna, następnie ul. Kuropatwy do ul. Osiedlowej. Działka położona przy drodze wewnętrznej z kostki brukowej, nieoświetlonej, bez zorganizowanych ciągów pieszych. Przedmiotowa działka zajmuje powierzchnię 615m2, zewidencjonowana jako tereny mieszkaniowe – B o powierzchni 0,6 ha, posiada kształt regularny – prostokątny o stosunku boków 1:2, teren działki płaski. Na działce rosną tuje i iglaki, orzech, świerk, dwie wierzby, jabłoń i winorośl. Działka ogrodzona wzdłuż wszystkich granic. Od frontu ogrodzenie drewniane, w pozostałej części ogrodzenie stalowe bądź z siatki na stalowych przęsłach. Brama wjazdowa zorganizowana w południowo-zachodniej granicy od drogi wewnętrznej.
Działka posiada dostęp do następujących mediów: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja, gaz w osi drogi wewnętrznej.
W wyniku analizy rejestru gruntów oraz oględzin nieruchomości stwierdzono, że działka ewidencyjna nr 139/49 nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej – działki ewidencyjnej nr 160/1 o charakterze drogi gminnej, tj. ul. Osiedlowej, jednakże dostęp ten jest zapewniony poprzez działki ewidencyjne nr 139/24 oraz 139/25, na których ustanowiono stosowną służebność - powyższa okoliczność wynika wprost z aktu notarialnego sporządzonego w dniu 24 września 2001r. przez notariusza Jarosława Plutę - Rep. A nr 12229/2001, którym xx nabył prawo własności przedmiotowej nieruchomości - przy czym ustanowiona służebność nie została dotychczas ujawniona w dziale I-Sp księgi nieruchomości władnącej.
W części południowo-wschodniej posadowiony budynek mieszkalny. Budynek na podkładach mapowych dostępnych za pośrednictwem sieci internet jest zewidencjonowany nieprawidłowo – ujawniony jest stan sprzed rozbudowy (ok. 57 m2 powierzchni zabudowy), podobnie mapa ewidencyjna nie zawiera naniesionego obrysu budynku po rozbudowie.
Na działce posadowiony jest piętrowy budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, zrealizowany w technologii tradycyjnej murowanej, całość budynku podpiwniczona. Podpiwniczenie z garażem „dolnym” i parter głównej części budynku powstał na przełomie lat 70-tych i 80-tych XX wieku, następnie w latach 90-tych rozbudowany o piętro i salon z garażem „górnym” pod nim. W ewidencji gruntów i budynków kartoteki budynku nie założono. Na mapach widnieje jako budynek mieszkalny jednorodzinny dwukondygnacyjny. Specyfika rozbudowy budynku dzieli go użytkowo na dwa oddzielne mieszkania i część piwniczną. Niemniej jednak formalno-prawnego podziału na lokale mieszkalne nie dokonano. W garażu pod starszą częścią domu znajduje się kocioł gazowy – według oświadczenia obecnego podczas oględzin Wiesława Wolfa nie użytkowany z tytułu celowego odcięcia dostawy gazu. Wejście i wjazd na teren działki zorganizowany w południowo-wschodniej granicy od drogi wewnętrznej. Na łączną powierzchnię użytkową budynku składają się wielkości powierzchni poszczególnych kondygnacji:
- piwnice - 83,52m2
- wysoki parter - 47,31m2
- piętro - 82,90m2
Budynek wykończony w typowym standardzie sprzed roku 2000 - z racji upływu przeszło 20 lat standard wykończenia nie odpowiada współczesnym oczekiwaniom rynkowym – ponadto pojawiają się znaczne oznaki zużycia technicznego – co ściśle wiąże się z realnym wiekiem konstrukcji obiektu. Wejście do budynku po schodach zewnętrznych z poziomu wysokiego parteru (zadaszonego ganka) z podziałem na dwa mieszkania – parter i piętro. Na par

Suma oszacowania wynosi 728 744,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 546 558,00 zł. Sprzedaż towaru podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Wyżej zaprezentowana kwota stanowi kwotę brutto.   Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72 875,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA XV O/WARSZAWA 36 1020 1156 0000 7102 0048 2091.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Kościuszki 14, Piaseczno, 05-500  Piaseczno.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Komornik Sądowy

Paweł Kowalczyk Kancelaria Komornicza nr X w PiasecznieImage things

Józefosław, mazowieckie

448 791 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 63,74 m2 | 1 piętro

  • cena: 448 791 zł
  • 7 041 za m2