Lewin Kłodzki, dolnośląskie

49 900 zł | Mieszkanie | 26,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 49 900 zł
 • Miasto: Lewin Kłodzki
 • Powierzchnia: 26,00 m2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Cena za m2: 1 919 zł
 • Ulica: Chopina 8
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 5 000 zł
 • Numer oferty: 260528X610156579
 • Termin wpłaty wadium: 14-04-2023 - Co to znaczy?

Opis

WÓJT GMINY LEWIN KŁODZKI
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Lewin Kłodzki


LEWIN KŁODZKI ul. F. Chopina 8 działka nr 470/11 (AM-1) XXXX/XXXXXXXX/X

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy - Lewin Kłodzki ul. Nad Potokiem nr 4.
Sprzedawana nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń, ograniczeń i roszczeń na rzecz osób trzecich, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani ograniczeniami w jej rozporządzaniu. Do dnia przetargu Gmina nie zawierała żadnych umów mających za przedmiot zobowiązanie do zbycia przedmiotowej nieruchomości.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wniosą wadium w pieniądzu w taki sposób, aby umożliwiał komisji przetargowej stwierdzenie, nie później niż do 14 kwietnia 2023 r., że dokonano wpłaty.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium w wysokości 5.000,00 zł winno być wniesione w gotówce na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym Nr 65 9523 0001 3001 5858 2000 0004, z określeniem nieruchomości.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. postąpienie nie może być niższe niż 500,00 zł.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Image things

Osiek Łużycki, dolnośląskie

286 930 zł | Działka | 0.4732 ha.

 • cena: 286 930 zł
Image things

Kobierzyce, dolnośląskie

1 058 000 zł | Działka | 0.3915 ha.

 • cena: 1 058 000 zł
Image things

Wiązów, dolnośląskie

92 000 zł | Działka | 0.1256 ha.

 • cena: 92 000 zł