Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Tarnowska Wola, podkarpackie

169 275 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Rafał Dawid Borowski
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07-06-2023 r. o godz. 11:30
w budynku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim mającego siedzibę przy ul. Mościckiego 9
w sali nr V-VII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej
położonej: 97-217 Lubochnia, Tarnowska Wola 57A, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszówie Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa ma powierzchnię 0,6544ha. Użytki przedmiotowej działki znajduja się w następujących klasoużyteczności: B - tereny mieszkaniowe.

Suma oszacowania wynosi 225 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 169 275,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 570,00zł.
Rękojmię należy uiścić na konto kancelarii komornika sądowego:
ING Bank Śląski S.A. Oddział w Łodzi 75 1050 1461 1000 0090 3249 0360
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Kłapówka, podkarpackie

3 204 zł | Działka | 0.073 ha.

  • cena: 3 204 zł
Image things

Wysoka Strzyżowska, podkarpackie

5 642 zł | Działka | 0.25 ha.

  • cena: 5 642 zł
Image things

Lubenia, podkarpackie

6 750 zł | Działka | 0.24 ha.

  • cena: 6 750 zł