Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

211 200 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 75,49 m2 | 1 piętro

- 59 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim

Kajetan Rystał

Kancelaria Komornicza, ul. bp. Wilhelma Pluty 5,  Gorzów Wielkopolski,   66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 880 00 03 / fax. 95 880 00 04

Sygnatura: KM 2143/21


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gorzowie Wielkopolskim Kajetan Rystał na podstawie art. 986 4  § 3 kpc podaje do publicznej wiadomości, że o godzinie 12:00 w dniu 13.04.2023 na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/ rozpocznie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego  położonego przy  Chabrowa 20/2,Gorzów Wlkp.,  66-400 Gorzów Wlkp, dla którego SĄD REJONOWY GORZÓW WIELKOPOLSKI VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH (adres: ul.  , GORZÓW WIELKOPOLSKI, 66-400 Gorzów Wlkp.) prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny na pierwszym piętrze w wolnostojącym budynku mieszkalnym dwurodzinnym. Budynek opuszczony, niezamieszkały, brak kontaktu z właścicielami lokalu położonego na parterze.

Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu  20.04.2023 o godzinie: 12:00 .

Suma oszacowania wynosi 281 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 211 200,00 zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 28 160,00 zł.  Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 30160014621889371610000003 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 13:30. W systemie teleinformatycznym udostępnia się również protokół opisu i oszacowania.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Kajetan Rystał


Historyczne ceny

Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

249 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 57,76 m2 | 2 piętro

  • cena: 249 000 zł
  • 4 311 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

525 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 128,75 m2 | 2 piętro

  • cena: 525 000 zł
  • 4 078 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

185 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,50 m2 | 1 piętro

  • cena: 185 000 zł
  • 4 066 za m2