Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się
na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka Prywatności    AKCEPTUJĘ

Łódź, Górna

159 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 38,97 m2

- 51 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 159 000 zł
 • Miasto: Łódź
 • Powierzchnia: 38,97 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 4 080 zł
 • Ulica: Antoniny 15a
 • Liczba pokoi: 1
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 15 900 zł
 • Numer oferty: 260230X609458663
 • Termin wpłaty wadium: 14-04-2023 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt XIV GUp 600/20 ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:

prawa własności lokalu mieszkalnego nr 15A, o powierzchni użytkowej 38,97 m2 (pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka
z WC), położonego w Łodzi przy ul. Antoniny 18/20 wraz z udziałem wynoszącym 16/1000 w części nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW XXXX/XXXXXXXX/X), dla którego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydziale Ksiąg Wieczystych urządzono księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X,

za cenę nie niższą niż cena oszacowania, tj. za cenę 159.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych.

Pisemne oferty w języku polskim należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r., do godziny 15.00 na adres: Artur Jankowski – Kancelaria Syndyka, ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie „Oferta zakupu lokalu mieszkalnego w Łodzi" (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Przystępujący do konkursu powinien, pod rygorem niedopuszczenia, wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek masy upadłości, prowadzony w PKO BP S.A. o numerze 85 1020 3352 0000 1502 0193 5303.

Szczegółowe warunki sprzedaży określa regulamin wyłożony do wglądu w siedzibie Kancelarii Syndyka Artura Jankowskiego, ul. Suwalska 25/27, 93-176 Łódź. Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 roku o godz. 12.00 w siedzibie Kancelarii Syndyka.

Szczegółowe informacje o nieruchomości oraz ustalanie terminu oględzin pod numerem telefonu +48 728-123-430, +48 42 672 23 01 oraz pod adresem e-mail: [email protected].

Historyczne ceny

Image things

Łódź, Bałuty

80 800 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,87 m2 | 10 piętro

 • cena: 80 800 zł
 • 2 191 za m2
Image things

Łódź, Śródmieście

187 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 40,65 m2 | 2 piętro

 • cena: 187 500 zł
 • 4 613 za m2
Image things

Łódź, Śródmieście

360 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 71,09 m2 | 3 piętro

 • cena: 360 000 zł
 • 5 064 za m2