Ostróda, warmińsko-mazurskie

162 340 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 92,52 m2 | 2 piętro

Udział % - Licytacja odnosi się tylko do części nieruchomości.

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Cena: 162 340 zł
 • Miasto: Ostróda
 • Powierzchnia: 92,52 m2
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Cena za m2: 1 755 zł
 • Ulica: Czarnieckiego 19
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: 2
 • Tryb sprzedaży: Licytacja komornicza
 • Wadium: 24 350 zł
 • Numer oferty: 259985X608884873
 • Termin wpłaty wadium: 28-05-2023 - Co to znaczy?

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie

Hanna Żołnowska

Kancelaria Komornicza, ul. Jana III Sobieskiego 3C, Ostróda, 14-100 Ostróda

tel. 896464766 / fax. 896460585

Sygnatura: Kmp 6/07

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-05-2023 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Ostródzie z siedzibą przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda, pokój VIII, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: cc, położonej przy ul.Czarnieckiego 19/5, 14-100 Ostróda 1, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
udział 1/2 niewydzielona część - Lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 92,52m2 z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 4,05 m2 ( łączna powierzchnia 96,57 m2 ) , Lokal położony na drugim piętrze budynku składa się z 4 pokoi, kuchni łazienki WC i przedpokoju. Z własnością lokalu związany jest udział 71/1000 części w nieruchomości wspólnej , którą stanowia dziaka nr 31/14 ( dla której prowadzona jest KW XXXX/XXXXXXXX/X ), oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą wyłacznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali.

Suma oszacowania wynosi 243 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 162 340,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 350,00 zł.

Rękojmia powinna wpłynąć na  konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostródzie 56 10203613 0000 6502 0004 7712 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Hanna Żołnowska


Image things

Ostróda, warmińsko-mazurskie

72 633 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,50 m2 | 2 piętro

 • cena: 72 633 zł
 • 1 596 za m2