Lachmirowice, kujawsko-pomorskie

30 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 31,50 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu

Marcin Samuel

Kancelaria Komornicza, Solankowa 20,  Inowrocław,   88-100 Inowrocław

tel. 523571911 / fax. 

Sygnatura: Km 1168/19


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Inowrocławiu Marcin Samuel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  21-04-2023 o godz. 10:30  w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z siedzibą przy Prezydenta Gabriela Narutowicza 42, 88-100 Inowrocław, pokój 19,  odbędzie się druga licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest Jxx   położonego przy  Lachmirowice 12/5,Lachmirowice,  88-150 Kruszwica , dla którego  Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych  (adres: ul. ul. Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100 Inowrocław)   prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
sygn. akt sądowych I Co 368/20
Lokal mieszkalny nr 5 położony w Lachmirowicach, gm. Kruszwica w budynku nr 12. Lokal o powierzchni użytkowej 31,50 m2, położony w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, parterowym z poddaszem, oddanym do użytkowania w 1855 roku. Udział związany z własnością lokalu wynosi 31/272 ( udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali).
W skład mieszkania wchodzą: na parterze - 1 pokój i kuchnia, na poddaszu – 1 pokój, którego powierzchnia nie jest doliczona do powierzchni użytkowej lokalu. Lokal niefunkcjonalny, pomieszczenia przechodnie, brak łazienki, wc usytuowane pod schodami. Mieszkanie szczytowe, dwustronne. Okna drewniane i PCV, drzwi wejściowe i wewnętrzne płytowe. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną, brak centralnego ogrzewania. Lokal przeznaczony do kapitalnego remontu, w pokoju na parterze brak posadzki. Pomieszczenie na poddaszu aktualnie jest nieużytkowane, brak podłogi i ścianek działowych.

Suma oszacowania wynosi 45 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 30 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu Centrala 36 8149 0000 2001 0003 8087 0002.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 42, Inowrocław, 88-100  Inowrocław.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Komornik Sądowy

Marcin SamuelImage things

Murucin, kujawsko-pomorskie

581 000 zł | Działka | 1.73 ha.

  • cena: 581 000 zł
Image things

Nieszawa, kujawsko-pomorskie

351 000 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 351 000 zł
  • 351 000 za m2
Image things

Gródek, kujawsko-pomorskie

380 zł | Działka | 0 ha.

  • cena: 380 zł